Cirks
Attēls

6. jūnija sēdē valdība piešķīra 349 676 eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” ēkas Merķeļa ielā 4, Rīgā fasādes sakārtošanas darbu veikšanai.

Par piešķirtajiem līdzekļiem tiks izstrādāts fasādes konservācijas un nostiprināšanas tehniskais projekts, veikta tās lāzerskenēšana, tehniskā ekspertīze un izveidojušos plaisu monitorings, pagaidu nostiprināšanas būvdarbi, fasādes konservācija un pamatu nostiprināšana, kā arī tiks segti autoruzraudzības un būvuzraudzības izdevumi. Pēc Rīgas cirka ēkas fasādes konservācijas būs iespējama vispārējas ēkas pārbūves plānošana, lai to pielāgotu mūsdienīga cirka funkcijām, kā arī mākslinieku un skatītāju vajadzībām.

Jau ziņots, ka 2016.gada 6.janvārī stājās spēkā Rīgas apgabaltiesas lēmums, ar kuru izbeigta vairāk nekā 20 gadus ilgusī tiesvedība jautājumā par Rīgas cirka ēkas īpašumtiesībām, un nams Rīgā, Merķeļa ielā 4 reģistrēts zemesgrāmatā uz valsts vārda Kultūras ministrijas (KM) personā. Līdz ar šo lēmumu valsts varēja sākt ieguldīt līdzekļus Rīgas cirka ēkas remontdarbos.

Pērn tika veikta Rīgas cirka ēkas tehniskā ekspertīze. Vērtējot būves tehnisko nolietojumu, SIA "CMB" konstatēja - pēc pamatkonstrukciju tehniskā nolietojuma kopumā ēka ir apmierinošā tehniskā stāvoklī ar nolietojumu 39%. Ievērojot ēkas Merķeļa ielas fasādes deformācijas, to neprognozējamo ietekmi uz kopējo ēkas daļas telpisko noturību, ugunsdrošības prasības un vides pieejamības prasības, ekspertīzē tika ieteikts neizmantot ēku plašizklaides pasākumu rīkošanai. Vienlaikus līdz atjaunošanas darbu uzsākšanai tika atļauta ēkas ekspluatācija cirka administrācijas izvietošanai un priekšnesumu sagatavošanai.

Šajā gadā veikta Rīgas cirka ēkas fasādes nostiprināšana, tādējādi sagatavojot Merķeļa ielas 4 namu turpmākajiem pārbūves darbiem – fasādes konservācijai. Fasādes nostiprināšanas darbus - pagaidu metāla atsaišu no Merķeļa ielas fasādes uz iekšējo nesošo konstrukciju uzstādīšanu, nodrošinot fasādes stabilitāti līdz fasādes konservācijas darbu uzsākšanai - par 6 606,66 eiro, t.sk. PVN veica SIA „Velve.”

1888.gadā celtajam Rīgas cirkam ir noteikts valsts nozīmes kultūras objekta statuss. KM jau iepriekš ziņojusi, ka ēku komplekss Merķeļa ielā 4, Rīgā kļūs par daudzfunkcionālu un laikmetīgu cirka mākslas, mūzikas, dejas un citu starpdisciplināru pasākumu norises vietu, kur darbosies cirka mākslas izglītības un rezidenču programmas.

Informāciju sagatavoja:
Lita Kokale,
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
67330343, 26469946
Lita.Kokale@km.gov.lv