Radošā Eiropa Starptautiskā sadarbība
Ilustratīvs attēls

Eiropas Parlaments ir apstiprinājis jaunā perioda 2021.-2027. gadam Eiropas Savienības pētniecības programmu "Apvārsnis Eiropa" ar kopējo programmas budžetu 95,5 miljardi EUR apmērā.

Programmas uzmanības centrā ir digitalizācija, veselība un atbalsts inovatīviem uzņēmumiem.

"Programmā “Apvārsnis Eiropa” līdz šim vēl nepieredzēti liels ES budžeta līdzekļu piešķīrums atvēlēts digitalizācijai un ar to saistītiem pētījumiem. Paredzēts arī atbalsts inovatīviem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un Eiropas pētniecības infrastruktūrai, kā arī papildu finansējums viena miljarda eiro apmērā fundamentālajiem pētījumiem. Šos līdzekļus novirzīs ar Eiropas Pētniecības padomes starpniecību." (Eiropas Parlamenta Birojs Latvijā)

Programma ir iedalīta 3 galvenajos pīlāros:

  • Izcila zinātne
  • Globāli izaicinājumi un Eiropas rūpniecības konkurētspēja
  • Inovatīva Eiropa
     

Papildus informācija ŠEIT