Līdz 2021. gada 6. aprīlim pagarināta ārkārtējā situācija un pulcēšanās nav atļauta! Netiek organizēti publiski un privāti pasākumi, izņemot pasākumus vienas mājsaimniecības ietvaros. Privāti var tikties līdz 2 cilvēkiem no ne vairāk kā 2 mājsaimniecībām, savstarpēji ievērojot 2 metru distanci. Bērēs ārtelpās un kristību ceremoniju noturēšanā neatliekamos gadījumos atļauts pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēkiem vienlaikus (neskaitot personas, kas tieši saistītas ar bēru vai kristību norises nodrošināšanu), bet ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām, un noteikt, ka pulcēšanās laikā tiek lietoti mutes un deguna aizsegi.

Sapulcēs, gājienos un piketos, kuri tiek rīkoti atbilstoši likumam "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem", ārā var pulcēties līdz 25 dalībniekiem, ievērojot piesardzību.

No 12. janvāra apmeklētājiem atvērtas bibliotēkas, lai saņemtu grāmatas līdznešanai. Bibliotēku lasītavas joprojām ir slēgtas. Apmeklētājiem slēgtas arī muzeju telpas un pārējās kultūrvietas. Kultūras norises aicinām baudīt attālināti, izmantojot Kultūras ministrijas apkopotos #Ēkultūra resursus.

Apmeklētājiem ir atvērtas muzeju ārtelpu ekspozīcijas un brīvdabas pastaigu takas, kuras aicinām apmeklēt, ievērojot distancēšanos - 10 kvadrātmetru platību uz vienu apmeklētāju vai personām no vienas mājsaimniecības. Plašāka informācija par drošības pasākumiem no 12.01.2021.

Pašvaldību dibinātajos kultūras centros ir pārtraukta apmeklētāju apkalpošana. Amatiermākslas kolektīvi darbību var turpināt tikai attālināti – individuālo klātienes mēģinājumu norise kultūras centros u.c. kultūrvietās pārtraukta.

Ja, apmeklējot muzeja āra teritoriju vai brīvdabas pastaigu taku, nav iespējams ievērot nepieciešamo distancēšanos no citiem apmeklētājiem, tad ir jālieto sejas maskas.

Visiem teātru kolektīviem, kas nav uzskatāmi par profesionālajiem teātru kolektīviem (jauniešu studija "Nosaukums" nebūs profesionāls kolektīvs, kurā to locekļu darbs un ienākumu avots ir spēlēt izrādes), darbība līdz 2021.gada 7.februārim ir jāpārtrauc – nevar klātienē organizēt ne privātus, ne publiskus pasākumus (mēģinājumu procesu, uzstāšanos u.c.).
Covid-19 izplatības ierobežošanā ieviesto izmaiņu mērķis ir mazināt sociālo "burbuļu" (ģimene, skola, darbs, interešu grupas, u.c.) pārklāšanos, lai iedzīvotāji varētu sevi pasargāt un vīruss neizplatītos no vienas grupas otrā, kas savukārt strauji palielina inficēto personu skaitu. Vienlaikus cenšoties saglabāt ekonomikas darbību – darba vietu drošību, skolu darbību klātienē un bērnudārzu darbību, lai vecāki var doties darba gaitās.
Piemēram, vīruss pāriet no skolas uz interešu pulciņu, no interešu pulciņa pie tuviniekiem, no tuviniekiem uz darba kolektīvu vai citu skolu, sabiedrisko transportu utt. Epidemiologu analīze rāda, ka šobrīd tieši šādā veidā pārsvarā notiek vīrusa izplatība.

Mūzikas grupas, kuru darbība pielīdzināma profesionālo kolektīvu darbībai, t.i., šo grupu dalībniekiem tas ir pamatdarbs un iztikas avots, var, ievērojot savstarpēju distanci un masku lietošanu aizkadrā, turpināt mēģinājumu procesu un koncertdarbību, t.i. - tiešsaistes koncertus un ierakstus. Grupām, kurās dalībnieki periodiski sanāk kopā, lai muzicētu hobija līmenī, jāievēro uz amatiermākslas kolektīviem attiecinātās prasības un līdz 6.aprīlim jāpārtrauc klātienes mēģinājumu process, kā arī nedrīkst notikt pasākumi un koncertdarbība.

Ja kultūras organizācija - publiskā vai privātā - atcēlusi vai pārcēlusi pasākumu, tā par šo informē biļešu īpašniekus. Informācija par atceltajiem un pārceltajiem pasākumiem ir arī bilesuserviss.lv un bilesuparadize.lv

Kultūras, izklaides un sporta pakalpojuma sniedzējam, kuri iepriekš plānotos un pārdošanā izliktos pakalpojumus nevarēja sniegt Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteikto pulcēšanās ierobežojumu dēļ, ņemot vērā ierobežojumu mazināšanu – drīkst pārcelt pasākumus uz citu laiku, par to paziņojot patērētājiem ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc ierobežojumu atcelšanas. Pārceltajam pasākumam ir jānotiek ne vēlāk kā turpmākā gada laikā pēc ierobežojumu atcelšanas. Ja pakalpojumu sniedzējs sešu mēnešu termiņā nepaziņo par pārceltā pasākuma norises laiku – tiek uzskatīts, ka pasākums ir atcelts un patērētājiem ir tiesības atgūt par biļetēm samaksāto naudu. Vairāk lasiet ŠEIT.

Iedzīvotājiem par valdības noteiktās ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu var piemērot naudas sodu līdz 350 eiro (APK 176.2.)
Valsts Policija sadarbībā ar pašvaldības policiju uzraudzīs sabiedriskās vietas, kur varētu pulcēties cilvēki, kā arī, saņemot informāciju, policija attiecīgi reaģēs un vērtēs iespējamos pārkāpumus. VP aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot noteiktos piesardzības pasākumus. Katrs gadījums tiks vērtēts individuāli. Ierobežojošo pasākumu mērķis ir galvenokārt novērst vai pārtraukt personu masveida pulcēšanos. Ja ierobežojumi tiks pārkāpti, var tikt piemērots sods.

Par sanitāri higiēniskās un epidemioloģiskās drošības noteikumu neievērošanu, ja šāda rīcība izraisījusi epidēmiju, var tikt piemērots cietumsods. Lai iestātos kriminālatbildība, nav nepieciešama tīša vēlme kādu inficēt. Pietiek ar iespējamo seku apzināšanos. Institūcijām infekcijas slimību izplatības riska gadījumos ir tiesības noteikt personu ierobežojošus pasākumus.

Viltus ziņu gadījumā personas var tikt apsūdzētas pēc Krimināllikuma 231.panta. Internets un digitālā vide juridiski nav nodalīta no reālās vides. Internetā pastāv tie paši noteikumi, kas reālajā vidē. Arī viltus ziņu izplatīšana tiek identificēta kā huligānisms, traucējot sabiedrisko mieru, kas paredz kriminālatbildību un atsevišķos gadījumos - administratīvo atbildību.