Atbildes uz jautājumiem var meklēt:

  • Tiešsaistes rokasgrāmatā
  • FAQ lapā pie atbilstošās tēmas (uzsaukumam specifiski jautājumi). Tēmu lapas arī tiek regulāri atjaunotas un papildinātas
  • Portāla FAQ (vispārīgi jautājumi)
  • Vēršoties Latvijas kontaktpunktā pie koordinatoriem (kontaktinformācija šeit).

Cita saziņa

Tehniskos jautājumos par iesniegšanas sistēmu portālā, ir iespējams sazināties ar IT palīdzības dienestu (IT Helpdesk Contact Form)

Jautājumus, kas nav saistīti ar IT, var sūtīt CERV programmas koordinatoriem uz šo e-pasta adresi: EACEACERV@ec.europa.eu. Lūdzu, skaidri norādiet uzsaukuma atsauci un tēmu, par kuru ir jautājums.