Jums ir jāieceļ un jāapstiprina savas organizācijas/ uzņēmuma pārstāvis LEAR (Legal Entity Appointed Representative). Šeit video un saites pamācībai:

https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/LEAR+appointment+and+validation

https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/pages/viewpage.action?pageId=8912959

 

Tāpat jums ir jāieceļ un jāapstiprina pārstāvis, kas pilnvarots juridisko un finanšu dokumentu parakstīšanai PLSIGN / PFSIGN (Legal / Financial Signatory assigned to a Project).

Šeit video un saites pamācībai:

https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Roles+and+access+rights

https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/IT/Roles+and+access+rights