Latvijas Mākslas akadēmija

  • Dizaina nodaļa īsteno akadēmiskā bakalaura un maģistra studiju programmas apakšnozarēs: „Funkcionālais dizains”, „Metāla dizains”, „Vides mākslas”, „Modes mākslas”, „Interjera dizains”, „Iepakojuma dizains”; doktora studiju programmu „Mākslas zinātnes, dizaina un kultūras teorijā”.

Rīgas Tehniskā universitāte

RTU laboratorija „Dizaina fabrika” - iespēja studentiem, darbiniekiem un zinātniekiem materializēt idejas, izmantojot 3D printēšanas tehnoloģiju iespējas.

Latvijas Universitāte

Latvijas Kultūras akadēmija
īsteno akadēmiskā maģistra studiju programmu „Kultūras menedžments un radošās industrijas” .

Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras koledža
Īsteno 1.līmeņa profesionālās (koledžas) izglītības programmas:
Dizaina menedžments”, „Modes menedžments”, „Skatuves dizains”, Gaismas dizains” .

Banku augstskola
īsteno profesionālā maģistra studiju programmu „Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās”.

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA

Arhitektūras un dizaina fakultāte īsteno

Liepājas universitāte
Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte īsteno

  • profesionālā bakalaura studiju programmu „Dizains” šādos apakšvirzienos: „Datordizains”, „Produktu dizains”, „Interjera dizains”, „Fotomāksla”;
  • akadēmisko maģistra studiju programmu „Jauno mediju māksla” apakšvirzienos „Vizuālā māksla un interaktīvais dizains” un „Digitālo tīklu mediji un skaņas māksla” .

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Daugavpils Universitāte
Mūzikas un mākslu fakultāte īsteno 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programmu „Dizains”.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Vides un būvzinātņu fakultāte īsteno

Baltijas Starptautiskā akadēmija

  • īsteno 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību „Vides dizains” ar apakšvirzieniem „Interjera dizains” un „Vizuālā komunikācija”;

Rīgas celtniecības koledža