2015.gada 2.decembrī Ministru kabinets apstiprināja Rīcības plānu personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā. Šis plāns Šis plāns nosaka atbildības jomu sadalījumu iesaistītajām institūcijām, lai nodrošinātu patvēruma meklētāju uzņemšanu un integrāciju.

Latvijas Republikas dokumenti:

Starptautiskie dokumenti, kas nosaka patvēruma meklētāju tiesisko aizsardzību: