• Pasaules Brīvo latviešu apvienības valdes 2016.gada 5.-7.oktobrī pieņemtās rezolūcijas

  • Ārlietu ministrijas 2016.gada 22.augusta informatīvais ziņojums Ministru kabinetam par aktivitātēm diasporas jomā 2013.-2015.gadā

  • Konferences „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai. 2016” rezolūcija

  • Eiropas Latviešu apvienības kopsapulces 2016.gada 19.-20.marta rezolūcijas

  • Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāns 2013.-2016.gadam (Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija sēdes prot. Nr.41, 78.§)

  • Informatīvais ziņojums par priekšlikumiem reemigrācijas atbalsta pasākumiem (Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra sēdes prot. Nr.6, 27.§)

  • Kultūras ministrija, Ārlietu ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija 2011.gada 14.septembrī parakstīja Sadarbības memorandu. Memorands ir veicinājis ministriju darba koordināciju un informācijas apmaiņu diasporai aktuālajās jomā.