att

Eiropas Padomes kampaņas Dosta! “Pietiek! Pārkāp aizspriedumiem, iepazīsti romus!” mērķis ir izveidot ciešāku saikni starp romiem un sabiedrību, veicinot izpratni un aktīvu līdzdalību, kas novērstu aizspriedumu un stereotipu radītos šķēršļus.

Kopš 2007.gada kampaņa tiek īstenota visās Eiropas Padomes dalībvalstīs. Latvijā pievienojās kampaņai 2009.gadā.

Eiropas Padomes uzdevums ir izplatīt kampaņas Dosta! mērķus un identificēt, kā arī uzaicināt nacionālā līmenī piemērotas personas, lai īstenotu kampaņas iniciatīvas. Nacionālie partneri ir atbildīgi par nacionālo kampaņu iniciatīvu pārraudzību un īstenošanu. Eiropas Padomes loma ir nodrošināt atbilstošu tehnisko atbalstu nacionālo kampaņu attīstībai. Eiropas Padome piedāvā speciālus kampaņas materiālus žurnālistiem, pasniedzējiem skolās, studentiem un jauniešiem.

Kopš 2015.gada regulāri īstenotas dažādas aktivitātes, kas vērstas uz sabiedrības iecietības veicināšanu un negatīvo stereotipu mazināšanu pret romiem, kā arī Latvijas romu kultūras popularizēšanu, atbilstoši DOSTA! kampaņas mērķiem un uzdevumiem.

Kampaņas aktivitāte Latvijā 2019.gadā

Lai saliedētu Latvijas sabiedrību un romus, mazinātu stereotipus un aizspriedumus pret romiem, kā arī labāk iepazīstinātu interesentus ar Latvijas romu kultūru, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls sadarbībā ar Kultūras ministriju Eiropas Padomes kampaņas „Dosta! Pārkāp aizspriedumiem, iepazīsti romus!” ietvaros 2019.gada 17.decembrī rīkoja romu kultūras pasākumu „Svinam Ziemassvētkus kopā ar romiem!”. Pasākums notika mākslas muzeja „Rīgas birža” konferenču zālē, Doma laukumā 6, Rīgā.

Pasākumā piedalījās vairāk kā 45 dalībnieki, t.sk. romu tautības aktīvisti, valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu pārstāvji, nevalstisko organizāciju pārstāvji un citi interesenti no Rīgas un dažādiem Latvijas novadiem. Pasākumā muzicēja unikālais Viļakas tradicionālās romu mūzikas ansamblis “Brīvais vējš” Ruslana Burkēviča vadībā. Pasākuma dalībnieki kopā ar kultūras speciālistiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem runāja par Latvijas romu kultūras mantojuma saglabāšanu, lasīja dzeju romu un latviešu valodā, piedalījās radošajā darbnīcā. Pasākuma noslēgumā notika romu tradicionālo ēdienu degustācija Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņā un romu mūzikas ansambļa “Brīvais vējš” koncerts Domes laukumā. Šīs pasākums deva iespēju dalībniekiem un plašākam interesentu lokam iepazīties ar Latvijas romu kultūras mantojumu, attīstīt savstarpēju dialogu un sadarbību, izjust kopību un saliedēties!

att
att

 

Kampaņas aktivitātes Latvijā 2018.gadā

Lai tuvinātu Latvijas sabiedrību un romus, kā arī labāk iepazīstinātu interesentus ar Latvijas romu kultūru, 2018.gadā 12.decembrī Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls sadarbībā ar Kultūras ministriju un biedrību „Romu Kultūras Centrs” organizēja romu kultūras un interešu aizstāvības pasākumu “Iepazīšanas ar Latvijas romu kultūru”. Pasākums notika Latvijas Pašvaldību savienības telpās.

Pasākumā piedalījās vairāk kā 50 dalībnieki, t.sk. romu tautības aktīvisti, valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu pārstāvji, nevalstisko organizāciju pārstāvji un citi interesenti no Rīgas un dažādiem Latvijas novadiem - Zemgales, Kurzemes un Latgales.
Pasākuma dalībnieki diskutēja par romu kultūras attīstības iespējām un aktualitātēm Latvijā, piemēram, par Starptautisko romu kultūras un mūzikas festivālu Rīgā, par Latvijas reģionālo romu kultūras festivālu „Urdenoro” Sabilē, romu kultūras dienām Jūrmalā u.c. pasākumiem. Romu topošā māksliniece Ornella Rudeviča, kurai jau notika pirmā personālizstāde „Ornellas atspulgi”, iepazīstināja ar saviem mākslās darbiem un nākotnes plāniem. Savukārt publiciste Elvita Ruka pastāstīja par romu kultūras projektu “Mans čigānu (romu) gads”. Noslēgumā dalībnieki varēja nogaršot Latvijas romu tradicionālās virtuves ēdienus, baudīt romu tradicionālās mūzikas ansambļa „Ame Roma” uzstāšanos, kā arī apmeklēt Romu mākslas un vēstures muzeju.

Šīs pasākums bija unikāla iespēja ieskatīties Latvijas romu kultūras mantojumā, iepazīties ar romu mākslu, satikt romu māksliniekus un kultūras aktīvistus, kā arī iespēja baudīt romu kultūru un kopības sajūtu!

att

 

Kampaņas aktivitātes Latvijā 2017.gadā

2017.gadā 16.novembrī Starptautiskās iecietības dienas ietvaros Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls sadarbībā ar Kultūras ministriju un biedrību „Romu Kultūras Centrs” organizēja pasākumu “Mellenes un romances”.

Pasākumā piedalījās 64 dalībnieki, t.sk. romu tautības aktīvisti, valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu pārstāvji, nevalstisko organizāciju pārstāvji un citi interesenti.

Pasākuma dalībnieki uzzināja vairāk par Latvijas romu kultūru un vēsturi, piemēram, noskatījās režisores Astras Zoldneres īsfilmu „Melleņu gari” un kopā ar filmas producentu Kasparu Braķi apsprieda Kurzemes romu melleņu lasīšanas tradīciju un savu komunikācijas pieredzi darbā ar romiem, varēja nogaršot Latvijas romu tradicionālās virtuves ēdienus, kā arī romu tradicionālās mūzikas ansambļa „Ame Roma” pavadījumā piedalīties sadziedāšanas meistarklasē. Turklāt kopā ar kultūras mantojuma speciālistiem, ekspertiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem diskutēja par romu kultūras attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu. Diskusijas rezultātā kopīgi tika izstrādāti priekšlikumi un iniciatīvas, lai veicinātu Latvijas romu kultūras mantojuma saglabāšanu.

att

 

Kampaņas aktivitātes Latvijā 2016.gadā

2016.gada 26.februārī Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē organizēts seminārs žurnālistikas studentiem „Antičigānisms un tās izpausmes publiskajā telpā.” Semināra laikā studentiem bija iespēja iepazīties gan ar teorētiskajiem jautājumiem kā, piemēram, dažādību veicinošiem principiem daudzveidīgās sabiedrības kontekstā un mediju praksēm attēlojot šo dažādību, gan ar mediju monitoringa rezultātiem par romu atspoguļojumu. Seminārā ietvaros notika arī diskusija ar Kasparu Antesu, romu tautības žurnālistu un kultūras darbinieku, par Latvijas medijos izplatītajiem stereotipiem par romiem un to ietekmi uz romu ikdienas dzīvi un sociālās iekļaušanās iespējām.

Kampaņas aktivitātes Latvijā 2015.gadā

2015.gada 15.maijā nevalstiskā organizācija „Latvijas Cilvēktiesību centrs” sadarbībā ar Kultūras ministriju organizēja diskusiju „Romu atspoguļojums Latvijas medijos” Sabiedriskās politikas centrā PROVIDUS. Diskusijas laikā masu mediju speciālisti, Latvijas romu kopienas aktīvie pārstāvji, cilvēktiesību eksperti un Saeimas deputāti aktīvi apsprieda jautājumus par to, kā romi tiek attēloti Latvijas medijos, kā romu kopienas pārstāvji izjūt mediju ietekmi viņu ikdienas dzīvē, kā arī tika prezentēta citu Eiropas valstu pieredze šajā jomā.

Latvijas Cilvēktiesību centra politikas analītiķe Sigita Zankovska-Odiņa prezentēja mediju monitoringa rezultātus par romu atspoguļojuma Latvijas medijos laika posmā 2013.-2014. gadam. Monitoringa ietvaros tika izanalizēti 158 Latvijas preses raksti un publikācijas, 32 TV un 28 radio radījumi, sižeti un ziņas, kuros bija atspoguļota informācija par romu kopienu Latvijā.

Diskusijas ietvaros notika arī paneļdiskusija „Vai var iztikt bez stereotipiem?”, kurā žurnālisti, mediju eksperti un romu aktīvisti. Paneļdiskusijas dalībnieki apzina, ka žurnālistiem trūkst informācijas par romu situāciju Latvijā, par to sociāli ekonomiskajām problēmām, kultūru un vēstures mantojumu, kā arī romu organizācijām un īstenotājiem pasākumiem romu integrācijas jomā.

att