2017.gada 21. un 22.novembrī notika reģionālo ekspertu tikšanās un labās prakses apmaiņas vizīte Limbažu novadā. Pasākuma laikā Kultūras ministrijas Reģionālo ekspertu tīkla romu integrācijas jautājumos pārstāvji apsprieda labo praksi romu integrācijas galvenajos virzienos, kopīgi meklējot efektīvākos risinājumus romu līdzdalībai un sociālai iekļaušanai.

Pasākuma ietvaros speciālisti no 11 Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām (Jelgavas, Ventspils, Jēkabpils, Jūrmalas, Dobeles novada, Kandavas novada, Krāslavas novada, Madonas novada Rēzeknes novada, Preiļu novada, Rūjienas novada un Tukuma novada), kā arī pārstāvji no Kultūras ministrijas un romu ārējais eksperts iepazinās ar romu integrācijas praksi vietējā līmenī, apmeklēja Lādezera pamatskolu, kurā strādā romu tautības skolotāja palīgs Sandra BogdanovičaLimbažu bērnu un jauniešu centru un Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskoluEksperti tikās ar vietējiem romu jauniešiem, pārrunājot viņu situāciju izglītības jomā, sociālo stāvokli ģimenēs un nākotnes ieceres.

Savukārt, sanāksmē ar Limbažu novada pašvaldības pārstāvjiem piedalījās Limbažu novada domes priekšsēdētājs Didzis Zemmers, speciālisti no Limbažu novada Sociālā dienesta, Bērnu un jauniešu centra, Limbažu novada sociālā darba nodaļas, Lādezera pamatskolas, Limbažu jauniešu un pieaugušo vakara (maiņu) vidusskolas, Nodarbinātības Valsts aģentūras, kā arī vietējie romu aktīvisti. Eksperti dalījās pieredzē romu izglītības un nodarbinātības veicināšanas jomā, izvērtēja vietējas romu integrācijas prakses un atbalsta aktivitātes efektīvākai romu sociālajai iekļaušanai un līdzdalības veicināšanai. Īpaši uzmanība tika pievērsta romu integrācijas iespējām un atbalsta aktivitātēm pašvaldībās ar nelielu romu iedzīvotāju skaitu.

Reģionālo ekspertu labās prakses, vizītes laikā izteiktie viedokļi, problemātika un praktiskie ierosinājumi ir apkopoti noslēguma ziņojumā. 

att