Sadarbības piedāvājumi

Programmas "Radošā Eiropa" Radošās Eiropas biroji ir izstrādājuši vienotu jaunu partneru piesaistes veidlapu, kas tiek izsūtīta Radošās Eiropas biroju kolēģiem citās valstīs, kuri izplata piedāvājumu savās valstīs. Aizpildīta veidlapa ir jānosūta uz e-pastu radosaeiropa@km.gov.lv . Veidlapa pieejama ŠEIT

Zemāk atrodami sadarbības piedāvājumi no organizācijām ārzemēs projektu īstenošanai jaunajā programmas "Radošā Eiropa" darbības periodā 2021. - 2027. gadā. 
 

  • Organizācija no Portugāles "Conservatório" meklē partnerus sadarbības projektam orķestru mūzikas jomā. Piedāvājums
     ŠEIT
  • Organizācija no Portuāles "We Are Interactive" meklē partnerus sadarbības projektam tehnoloģiju, skatuves mākslas, multimediju, kultūras mantojuma, vizuālās mākslas, literatūras vai arhitektūras jomā. Piedāvājums ŠEIT