Sadarbības piedāvājumi

Programmas "Radošā Eiropa" Radošās Eiropas biroji ir izstrādājuši vienotu jaunu partneru piesaistes veidlapu, kas tiek izsūtīta Radošās Eiropas biroju kolēģiem citās valstīs, kuri izplata piedāvājumu savās valstīs. Aizpildīta veidlapa ir jānosūta uz e-pastu radosaeiropa@km.gov.lv . Veidlapa pieejama ŠEIT

 

Zemāk atrodami Latvijas Radošās Eiropas birojam iesūtītie partnerības piedāvājumi, kas ir aktuāli 2017. gada Eiropas sadarbības un Eiropas platformu projektu konkursam.

 

Organizācija Nozare Ideja Plašāka info
Bulgārija
Loran Art Gallery Kultūras mantojums Sadarbība Eiropas platformu projektā. Eiropas kultūras mantojuma jomas projekts ŠEIT
Francija
Mission Louvre-Lens Tourisme Kultūras tūrisms, industriālais kultūras mantojums Dalīties ar industriālā kultūras mantojuma tūrisma maršrutu pieredzi ŠEIT
Lyon Opera Skatuves māksla, dizains, arhitektūra Operas namu un teātra ēku arhitektūras principi un dizaina domāšana ŠEIT
Grieķija
Topos Allou-Aeroplio Theater Kultūra (teātris, māksla) un sociālie jautājumi Sadarbība Eiropas platformu projektā. Plānots risināt sociālos jautājumus caur kultūras procesiem ŠEIT
Īrija
Limerick Sings International Choral Festival Koru mūzika Koru mūzikas festivāls, kurā piedalītos dalībnieki no visas Eiropas ŠEIT
Polija
Strzelecki Ośrodek Kultury Starpdisciplinārs - mantojums, deja, kino, vizuālā māksla u.c. Aicina institūcijas iesaistīties kopīgi īstenot dažādu kultūras nozaru projektus ŠEIT
Centrum Kultury Wrocław-Zachód Starpdisciplinārs - filmu nozare, literatūra, mūzika, skatuves māksla Bērnu, jauniešu, pieaugušo un cilvēku ar īpašām vajadzībām integrācija caur kultūru ŠEIT
Rumānija
Elite Art Club UNESCO Association Vizuālā māksla Sadarbība Eiropas platformu projektā. Vizuālās mākslas platforma jauno mākslinieku popularizēšanai ŠEIT
Serbija
Association of Citizens "Brewery Museum Georg Weifert" Kultūras mantojums, mākslas meistarklases, "radošā" vēsture Uz vēstures mantojumu, tradīcijām, kultūras un ekonomikas inovācijām balstīta sadarbība ŠEIT
Serbian Jewish Choral Society Vēsture, izglītība, pētniecība, mūzika, apmaiņa Holokausta piemiņas projekts, galvenais akcents - mūzika un izpēte ŠEIT
Slovēnija
Slovenian chamber music theatre Kameropera, bērnu opera Sadarbība jaunu operas uzvedumu radīšanā ŠEIT