Sadarbības piedāvājumi

Programmas "Radošā Eiropa" Radošās Eiropas biroji ir izstrādājuši vienotu jaunu partneru piesaistes veidlapu, kas tiek izsūtīta Radošās Eiropas biroju kolēģiem citās valstīs, kuri izplata piedāvājumu savās valstīs. Aizpildīta veidlapa ir jānosūta uz e-pastu radosaeiropa@km.gov.lv . Veidlapa pieejama ŠEIT

 

Aktuālie Eiropas sadarbības projektu konkursa sadarbības piedāvājumi

***

Nīderlande/Beļģija

Organizācija: ROSE Stories & Flanders Literature
Nozare/joma: Literatūra
Tēma: Projekta mērķis ir attīstot bērnu literatūru, iesaistīt dažādus rakstniekus un ilustratorus, kas veicinātu auditorijas iesaistīšanos.
Piedāvājums: PDF

***

Portugāle

Organizācija: Access Culture
Nozare/joma: Kultūras pieejamība
Tēma: Fiziskā, sociālā, intelektuālā kultūras pieejamība
Piedāvājums:  PDF

***

Slovēnija

Organizācija: Cultural and Artistic Institute PerArtem
Nozare/joma: Klasiskā mūzika (uzstāšanās un izglītība)
Tēma: Klasiskā mūzika un tās sadarbība ar citām mākslas formām, izglītība, pilsoniskā sabiedrība
Piedāvājums: PDF