Sadarbības piedāvājumi

Programmas "Radošā Eiropa" Radošās Eiropas biroji ir izstrādājuši vienotu jaunu partneru piesaistes veidlapu, kas tiek izsūtīta Radošās Eiropas biroju kolēģiem citās valstīs, kuri izplata piedāvājumu savās valstīs. Aizpildīta veidlapa ir jānosūta uz e-pastu radosaeiropa@km.gov.lv . Veidlapa pieejama ŠEIT

 

Konkurss Eiropas Sadarbības projekti 

  • Nevalstiskā organizācija Kyklos no Grieķijas vēlas piedalīties kā partneris projektā, kas būtu filmu festivālu, izglītības, medijpratības vai vides jomā. Aicinājums ŠEIT
  • Kultūras asociācija no Portugāles Praga meklē partnerus projektam - Eiropas rezidenču tīkla izveidei. Aicinājums ŠEIT

Konkurss Cultural Cooperation Projects in the Western Balkans 

  • Organizācija no Serbijas "Serbian Literary Society" aicina Latvijas literatūras, teātra un dejas nozares organizācijas piedalīties projektā. Aicinājums ŠEIT

Konkurss Cultural Cooperation Projects in the Western Balkans, European cooperation projectsBridging Culture and AudiovisualContent through Digital

  • Organizācija no Itālijas "Società Beethoven A.C.A.M. (Associazione Culturale Amici) della Musica" vēlas piedalīties kā partneris kādā no aktuālajiem programmas "Radošā Eiropa" konkursiem un aicina Latvijas organizācijas, kas pārstāv kādu no minētajiem sektoriem (klasiskā mūzika, teātris, dzeja, vizuālā māksla, koncertu aktivitātes u.c.) īstenot kopīgu projektu. Aicinājums ŠEIT