Sadarbības piedāvājumi

Programmas "Radošā Eiropa" Radošās Eiropas biroji ir izstrādājuši vienotu jaunu partneru piesaistes veidlapu, kas tiek izsūtīta Radošās Eiropas biroju kolēģiem citās valstīs, kuri izplata piedāvājumu savās valstīs. Aizpildīta veidlapa ir jānosūta uz e-pastu radosaeiropa@km.gov.lv . Veidlapa pieejama ŠEIT

 

Aktuālie Eiropas sadarbības projektu konkursa sadarbības piedāvājumi

***

Serbija

Organizācija: Biedrība ’Lunjina’
Nozare/joma: Tradicionālā mūzika, tautas mūzika, mūzikas izpausmju daudzveidība
Tēma: Biedrība meklē partnerus veco tautas un tradicionālās mūzikas stilu izpausmes veidu, kā arī to izpētes jomā.
Piedāvājums: PDF

***

Serbija

Organizācija: Laikmetīgās mūzikas kolektīvs Studio6’
Nozare/joma: Laikmetīgā mūzika, klasiskā mūzika, improvizācija
Tēma: Kolektīva sadarbības projekta mērķis ir apvienot radošos mūziķus, izmantojot seminārus, izrādes, meistarklases, dokumentāciju; izveidot sadarbības tīklu, kas nākotnē ļautu atvieglot jaunu mūzikas veidu projektu norisi.
Piedāvājums: PDF

***

Horvātija

Organizācija: Zagrebas Deju centrs (Zagreb Dance Center, ZPC)
Nozare/joma: Laikmetīgā deja, māksla, kultūra
Tēma: Liekot uzsvaru uz auditorijas attīstīšanu un laikmetīgās dejas popularizēšanu vairāk jauniešu vidū, iesaistot skolas, ZPC meklē partnerus, lai kopīgi organizētu radošās darbnīcas, priekšnesumus, diskusijas un citus pasākumus.
Piedāvājums: PDF

***

Francija

Organizācija: Radošā telpa Villette Makerz Parīzē
Nozare/joma: Sociāls un ilgtspējīgs dizains, vides un sociālā atbildība, dizaina atkārtota izmantošana
Tēma: Projekta idejas pamatā ir sadarbība ar dizaineriem, amatniekiem, ražotājiem un kopienām, kas vēlas izveidot jaunus un ilgtspējīgus dizaina projektus, izmantojot atkārtoti lietojamus materiālus. Villette Makerz meklē partnerus mazajam sadarbības projektam, kurā apvienosies pētījumi, izpratne, izglītība, radīšana, tīklu veidošana un biznesa attīstība.
Piedāvājums: PDF

***

Grieķija

Organizācija: Grieķijas Kultūras ministrijas Seno un mūsdienu pieminekļu saglabāšanas departamenta Lietišķo pētījumu nodaļa
Nozare/joma: Kultūras mantojums, tā saglabāšanas iespēju pētījumi un analīze
Tēma: Tiek meklētas organizācijas visā Eiropā, lai sadarbotos un paplašinātu savu tīklu kultūras mantojuma saglabāšanas jomā, īpašu uzmanību pievēršot analīzei, jaunu materiālu pielietojumam un vides ietekmei uz kultūras mantojuma īpašumiem.
Piedāvājums: PDF

***

Lietuva

Organizācija: Kauņas Pilsētas Kamerteātris
Nozare/joma: Teātris, izrādes, brīvdabas māksla
Tēma: Teātris meklē partnerus mazajam sadarbības projektam, kura mērķis ir veicināt kopienu iesaisti dažādās kopienas aktivitātēs, kā arī palielināt kultūras pieejamību kopienu vidē.
Piedāvājums: PDF

***

Francija

Organizācija: Tiešsaistes žurnāls un kultūras organizācija TK21- LaRevue
Nozare/joma: Mediji un attēls, māksla un attēls
Tēma: Projekta pamatā ir attēla situācija, tā izmantošana un transformācija mūsu pasaulē. Kā iemācīties izmantot attēlus un domāt par tiem caur mūsdienu radīšanas prizmu. Meklēto partneru profils ir plašs- sākot no mākslas galerijām un muzejiem, beidzot ar uzņēmumiem, kas darbojas izpētes un jauno tehnoloģiju jomā.
Piedāvājums: PDF

***

Francija

Organizācija: Francijas arhitektu savienība ‘Maison de l’architecture’ un organizācija ‘Kurbis’
Nozare/joma: Arhitektūra, dizains, socioloģija, ekoloģija
Tēma: Šī sadarbības projekta mērķis ir izaicināt cilvēku iztēli, kuri darbojas zinātnes un mākslas, dizaina un digitālajā jomā, lai atklātu jaunus veidus, kā tikt galā ar šī brīža un nākotnes sabiedrības problēmām: ekoloģija, mobilitāte, solidaritāte..
Piedāvājums: PDF

***

Nīderlande/Beļģija

Organizācija: ROSE Stories & Flanders Literature
Nozare/joma: Literatūra
Tēma: Projekta mērķis ir attīstot bērnu literatūru, iesaistīt dažādus rakstniekus un ilustratorus, kas veicinātu auditorijas iesaistīšanos.
Piedāvājums: PDF

***

Portugāle

Organizācija: Access Culture
Nozare/joma: Kultūras pieejamība
Tēma: Fiziskā, sociālā, intelektuālā kultūras pieejamība
Piedāvājums:  PDF

***

Slovēnija

Organizācija: Cultural and Artistic Institute PerArtem
Nozare/joma: Klasiskā mūzika (uzstāšanās un izglītība)
Tēma: Klasiskā mūzika un tās sadarbība ar citām mākslas formām, izglītība, pilsoniskā sabiedrība
Piedāvājums: PDF