EEZ grantu programma
EEZ info seminārs

2021.gada 10.maijā plkst. 10.00 attālināti, izmantojot Microsoft Teams platformu, notiks informatīvais seminārs par EEZ programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbībā” atklātā konkursa “Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” nosacījumiem. Interesenti aicināti pieteikties dalībai seminārā līdz 2021.gada 6.maijam, nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju uz e‑pastu: eeaculture@km.gov.lv. Reģistrētajiem dalībniekiem pirms semināra uz e-pastu tiks izsūtīta piekļuves informācija.

Kultūras jomas atklātā konkursa, kas izsludināts 31.martā, mērķis ir sniegt atbalstu tādu kultūras un mākslas norišu veidošanai, kas uzlabo profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras pieejamību mērķa grupai visos Latvijas reģionos un paaugstina mērķa grupas iesaisti mākslā un kultūrāProjektu mērķa grupa ir bērni un jaunieši vecuma grupā no sešiem līdz 18 gadiem.

Vairāk informācija par atklāto konkursu:

https://eeagrants.lv/2021/03/31/atklatais-konkurss-atbalsts-profesionalas-makslas-un-kulturas-produktu-radisanai-bernu-un-jauniesu-auditorijai/