Konsultatīvā padome

2012.gadā tika izveidota "Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.–2018.gadam" īstenošanas uzraudzības padome. Tās kompetenci, sastāvu, darba organizāciju un lēmumu pieņemšanas kārtību nosaka MK noteikumi nr.764.

Konsultatīvās padomes sastāvs:

Dace Melbārde – kultūras ministre

Ieva Aile – Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

Dace Akule – biedrības "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" pārstāve

Māris Baltiņš – Valsts valodas centra direktors, Tieslietu ministrijas pārstāvis

Aija Bauere – Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore

Sanita Birkenfelde – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības sabiedrisko attiecību vadītāja

Ieva Braunfelde – Finanšu ministrijas Administrācijas vadītāja

Aija Dulevska – Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja

Kaspars Galkins – Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta direktors

Diāna Jakaite – Labklājības ministrijas Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta direktore

Mārtiņš Kaprāns – Latvijas Universitātes pārstāvis

Ilona Kiukucāne – Latvijas Darba devēju konfederācijas politikas plānošanas dokumentu eksperte

Olga Kokāne – Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

Jānis Kukainis – Pasaules brīvo latviešu apvienības pārstāvis

Aiga Liepiņa – vēstniece, Ārlietu ministrijas Starptautisko organizāciju un humanitāro jautājumu departamenta direktore

Aivars Mičuls – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību departamenta direktora vietnieks pašvaldību pārraudzības un metodiskā darba jautājumos

Agita Misāne – Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta pārstāve

Evija Papule – Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Izglītības departamenta direktore

Rasma Pīpiķe – biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" pārstāve

Inta Rozenšteine – Satiksmes ministrijas Finanšu un attīstības plānošanas departamenta direktora vietniece

Dace Treija-Masī – Ministru prezidenta padomniece ārlietu jautājumos

Solvita Vēvere – Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore

Andris Vilks – biedrības "Laiks kultūrai" pārstāvis