2012.gadā tika izveidota "Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.–2018.gadam" īstenošanas uzraudzības padome. Tās kompetenci, sastāvu, darba organizāciju un lēmumu pieņemšanas kārtību nosaka MK noteikumi nr.764.

Konsultatīvās padomes sastāvs:

 • Nauris Puntulis – kultūras ministrs
 • Hosams Abu Meri – Ministru prezidenta ārštata konsultatīvais darbinieks sabiedrības integrācijas jautājumos
 • Gunta Arāja – Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore
 • Māris Baltiņš – Valsts valodas centra direktors, Tieslietu ministrijas pārstāvis
 • Sanita Birkenfelde – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības sabiedrisko attiecību speciāliste
 • Ieva Braunfelde – Finanšu ministrijas Administrācijas vadītāja
 • Zane Fridrihsberga – Labklājības ministrijas Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte
 • Jānis Ikstens – profesors, Latvijas Universitātes prorektors sociālo un tiesību zinātņu jomā
 • Arnis Jurševics – Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta direktors
 • Ilona Kiukucāne – Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektora vietniece
 • Dace Kundrāte – Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta Militāri publiskās informācijas nodaļas vadītāja
 • Agnese Lāce – biedrības „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” vadošā pētniece migrācijas un integrācijas jomā
 • Uldis Lielpēters – Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes Stratēģiskās attīstības un uzraudzības departamenta vadītājs
 • Aiga Liepiņa  vēstniece, Ārlietu ministrijas Starptautisko organizāciju un humanitāro jautājumu departamenta direktore
 • Aivars Mičuls – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību departamenta direktors
 • Rūta Muktupāvela – biedrības "Laiks kultūrai" pārstāve, profesore, Latvijas Kultūras akadēmijas rektore
 • Inita Pauloviča – Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja vietniece
 • Mudīte Priede – Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre
 • Inta Rozenšteine – Satiksmes ministrijas Attīstības un finanšu plānošanas departamenta direktora vietniece
 • Kristīne Saulīte – Pasaules brīvo latviešu apvienības priekšsēde
 • Alda Sebre – Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta Projektu nodaļas vadītāja, direktora vietnieka pienākumu izpildītāja
 • Zane Vāgnere – Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece starptautisko lietu, integrācijas un mediju jautājumos
 • Aija Zobena – Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta direktore
 • Kristīne Zonberga – biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore