2013.gadā tika izveidota Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padome. Tās kompetenci, sastāvu, darba organizāciju un lēmumu pieņemšanas kārtību nosaka MK noteikumi nr.764.

Konsultatīvās padomes sastāvs:

 • Nauris Puntulis – kultūras ministrs
 • Hosams Abu Meri – Ministru prezidenta ārštata konsultatīvais darbinieks sabiedrības integrācijas jautājumos
 • Gunta Arāja – Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore
 • Māris Baltiņš – Valsts valodas centra direktors, Tieslietu ministrijas pārstāvis
 • Sanita Birkenfelde – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības sabiedrisko attiecību speciāliste
 • Ieva Braunfelde – Finanšu ministrijas Administrācijas vadītāja
 • Zane Fridrihsberga – Labklājības ministrijas Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte
 • Jānis Ikstens – profesors, Latvijas Universitātes prorektors sociālo un tiesību zinātņu jomā
 • Arnis Jurševics – Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta direktors
 • Ilona Kiukucāne – Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektora vietniece
 • Dace Kundrāte – Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta Militāri publiskās informācijas nodaļas vadītāja
 • Agnese Lāce – biedrības „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” vadošā pētniece migrācijas un integrācijas jomā
 • Uldis Lielpēters – Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes Stratēģiskās attīstības un uzraudzības departamenta vadītājs
 • Aiga Liepiņa  vēstniece, Ārlietu ministrijas Starptautisko organizāciju un humanitāro jautājumu departamenta direktore
 • Aivars Mičuls – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību departamenta direktors
 • Rūta Muktupāvela – biedrības "Laiks kultūrai" pārstāve, profesore, Latvijas Kultūras akadēmijas rektore
 • Inita Pauloviča – Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja vietniece
 • Mudīte Priede – Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre
 • Inta Rozenšteine – Satiksmes ministrijas Attīstības un finanšu plānošanas departamenta direktora vietniece
 • Kristīne Saulīte – Pasaules brīvo latviešu apvienības priekšsēde
 • Alda Sebre – Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta Projektu nodaļas vadītāja, direktora vietnieka pienākumu izpildītāja
 • Zane Vāgnere – Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece starptautisko lietu, integrācijas un mediju jautājumos
 • Aija Zobena – Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta direktore
 • Kristīne Zonberga – biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore