EP kampaņa Dosta

Logo_Roma.jpgEiropas Padomes kampaņas Dosta! “Pietiek! Pārkāp aizspriedumiem, iepazīsti romus!” mērķis ir izveidot ciešāku saikni starp romiem un sabiedrību, veicinot izpratni un aktīvu līdzdalību, kas novērstu aizspriedumu un stereotipu radītos šķēršļus. Kopš 2007.gada kampaņa tiek īstenota visās Eiropas Padomes dalībvalstīs. Latvijā pievienojās kampaņai 2009.gadā.
Eiropas Padomes uzdevums ir izplatīt kampaņas Dosta! mērķus un identificēt, kā arī uzaicināt nacionālā līmenī piemērotas personas, lai īstenotu kampaņas iniciatīvas. Nacionālie partneri ir atbildīgi par nacionālo kampaņu iniciatīvu pārraudzību un īstenošanu. Eiropas Padomes loma ir nodrošināt atbilstošu tehnisko atbalstu nacionālo kampaņu attīstībai. Eiropas Padome piedāvā speciālus kampaņas materiālus žurnālistiem, pasniedzējiem skolās, studentiem un jauniešiem.

Par kampaņas popularizēšanu Latvijas teritorijā ir atbildīgs nevalstiskā organizācija „Latvijas Cilvēktiesību centrs”. Kopš 2015.gada ikgadēji ir plānots īstenot dažādas aktivitātes, kas vērstas uz sabiedrības iecietības veicināšanu un negatīvo stereotipu mazināšanu pret romiem, kā arī romu kultūras popularizēšanu, atbilstoši DOSTA! kampaņas mērķiem un uzdevumiem.

Dosta aktivitāte 2016.gadā:

26.februārī Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē organizēts seminārs žurnālistikas studentiem „Antičigānisms un tās izpausmes publiskajā telpā.” Semināra laikā studentiem bija iespēja iepazīties gan ar teorētiskajiem jautājumiem kā, piemēram, dažādību veicinošiem principiem daudzveidīgās sabiedrības kontekstā un mediju praksēm attēlojot šo dažādību, gan ar mediju monitoringa rezultātiem par romu atspoguļojumu. Seminārā ietvaros notika arī diskusija ar Kasparu Antesu, romu tautības žurnālistu un kultūras darbinieku, par Latvijas medijos izplatītajiem stereotipiem par romiem un to ietekmi uz romu ikdienas dzīvi un sociālās iekļaušanās iespējām.

Kampaņas informatīvie materiāli: