Muzeji
Latvijas armijas 7. Siguldas kājnieku pulka kaprālis, Lāčplēša kara ordeņa kavalieris Eduards Jansons-johansons.1919. gads. Alūksnes muzeja krājums.

13. aprīlī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālais vēstures muzejs savā Facebook kontā aicina uz noslēdzošo tiešrādes tematisko ekskursiju “Ekstrēmu gadsimts” 68 muzeju kopizstādē “Latvijas gadsimts”. To vadīs izstādes līdzveidotāji – Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vietnieks zinātniskajā darbā, Dr. hist. Toms Ķikuts un Latvijas Kara muzeja direktora vietnieks pētniecības darbā, Dr. hist. Juris Ciganovs.

Pirmais Latvijas valsts pastāvēšanas gadsimts latviešu nācijai ir bijis dramatisks. Pēc diviem postošiem pasaules kariem sabiedrība ir spējusi teju fenomenāli atjaunoties un arī pielāgoties dažādiem apstākļiem. Gandrīz pusi no aizvadītajiem simts gadiem Latvijas teritorija atradās totalitāru režīmu okupācijas varā. Taču arī savas, demokrātiskas Latvijas valsts veidošana – kā starpkaru posmā, tā pēc 1990. gada,, bijusi saistīta ar visaptverošiem izaicinājumiem: agrāro reformu, naudas sistēmas maiņu, rūpniecības pārveidi, jaunu izglītības politiku, bruņoto spēku, valsts pārvaldes un tiesību sistēmas reformām. Daudzus no šiem procesiem raksturo “Latvijas gadsimtā” iekļautie 68 muzeju eksponāti un sagatavotie dzīvesstāsti, kurus izrādīs tiešrādes ekskursijā.

Pieslēgšanās ekskursijai Facebook ir bez maksas. Ekskursijas ilgums – aptuveni 1 stunda.

Ar šo tiešrādi noslēgsies tematiskās ekskursijas izstādē “Latvijas gadsimts”. Latvijas muzeju nozarē lielākais sadarbības projekts, kurā piedalījās 68 muzeji un kas tapa saistībā ar Latvijas valsts simtgadi, tiks slēgts šā gada maijā. Izstāde klātienē bija apskatāma no 2017. gada 4. maija līdz 2020. gada 12. martam, no jauna pieejama apmeklētājiem tā bija pagājušā gada vasarā līdz pat ārkārtas situācijas ieviešanai novembrī.

Iepriekšējo ekskursiju tiešrādes ieraksti skatāmi muzeja Facebook kontā un digitālo resursu krātuvē eMuzejs.

Izstādi “Latvijas gadsimts” un tās tematiskos pasākumus atbalstījusi Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

 

Saziņai:
Toms Ķikuts, Dr. hist.
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja
direktora vietnieks zinātniskajā darbā
toms.kikuts@lnvm.lv
tel. 29537696

www.lnvm.lv
www.latvijasgadsimts.lv

______________________

LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS (LNVM)
ir trešais vecākais muzejs Latvijā un vienīgais Latvijas vēstures muzejs pasaulē. LNVM ir kļuvis par lielāko latviešu tautas muzejisko vērtību krātuvi – tā kolekcijās ir vairāk nekā miljons priekšmetu: arheoloģiskajos izrakumos iegūtas senlietas, rotu un monētu depozīti, tautastērpi, tradicionālie darbarīki, tautas lietišķās mākslas darinājumi, sadzīves priekšmeti, fotogrāfijas, dokumenti, kartes, gravīras, gleznas un citas Latvijas vēstures liecības.
Muzeja misija ir Latvijas valsts un tautas interesēs vākt, saglabāt, pētīt un popularizēt Latvijas un pasaules garīgās un materiālās kultūras liecības no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, kam ir arheoloģijas, etnogrāfijas, numismātikas, vēstures vai mākslas vēstures nozīme.
Muzeja kolekciju pirmsākumi datējami ar 1869. gadā nodibināto Rīgas Latvieš
u biedrības Zinību komisiju un tās sākto etnogrāfisko vērtību vākšanu, kas rezultējās Latviešu muzejā. 1920. gada februārī to pārņēma jaunā Latvijas valsts, lai turpinātu attīstīt kā nacionāla mēroga kultūras un atmiņas institūciju ar nosaukumu Latvijas Etnogrāfiskais muzejs, ko 1924. gadā pārdēvēja par Valsts Vēsturisko muzeju. Kopš 1920. gada muzejs atradās Rīgas pilī.
Pēc 2013. gada jūnija ugunsnelaimes Rī
gas pilī LNVM ekspozīcijas un izstāžu zāles atrodas pagaidu telpās Brīvības bulvārī 32. Savā vēsturiskajā mājvietā – rekonstruētajā Rīgas pilī – muzejs plāno atgriezties 2025. gadā, bet tā krājums, administrācija un speciālisti izvietoti jaunajā Muzeju krātuvē Pulka ielā 8.
Latvijas Nacionā
lais vēstures muzejs ir nozīmīgs pētnieciskais centrs un aktīvs Latvijas vēstures un kultūras popularizētājs. Muzeju raksturo liela krājuma, pētniecības tēmu, izstāžu un izglītības programmu daudzveidība – tas veic pētniecisko darbu, organizē konferences un seminārus, veido ceļojošās izstādes, sadarbojas ar Latvijas skolām, iestādēm, izdod rakstu krājumus un citas publikācijas.
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļas ir 
Dauderu nodaļa un Tautas frontes muzejs.