Latvijas Republikas simtgade
Latvijas neatkarības atjaunošanai veltītie Baltā galdauta svētki 2017. gadā, Rīgā, foto: Reinis Oliņš, Kultūras ministrija.
Latvijas neatkarības atjaunošanai veltītie Baltā galdauta svētki 2017. gadā, Rīgā, foto: Reinis Oliņš, Kultūras ministrija.

3. novembrī plkst.  9.30–17.20 tiešsaistē norisināsies Latvijas Kultūras akadēmijas un Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja organizētā Latvijas valsts simtgades programmas novērtējuma konference “No pirmās uz nākamo simtgadi: veikums, pieredze un perspektīva”, kurā piedalīsies gan valsts simtgades programmas plānotāji, gan īstenotāji, gan arī pētnieki, kuri prezentēs programmas ietekmes izvērtējumu. Konference norisināsies starptautiskās konferenču sērijas “Kultūras Krustpunkti XV” ietvaros un  interesentiem būs skatāma LKA sociālo mediju platformā Facebook, Kultūras ministrijas platformā Facebook, LV100 Facebook platformā un LKA Youtube kanālā.

Latvijas valsts simtgades programma ir unikāla pēc satura, mēroga un ietekmes.  Simtgades svinības tika plānotas un īstenotas kā procesu un pasākumu kopums, kas ļauj veidoties ciešām, mūsdienīgām un nobriedušām attiecībām starp valsti un iedzīvotājiem.  Laikā no 2017. līdz 2021. gadam ikvienam Latvijas cilvēkam bija iespēja piedalīties un kļūt par šī sociāli-politiski un kultūrvēsturiski nozīmīgā notikuma daļu. Programmas ietekme konstatējama daudzās Latvijas dzīves jomās, tā audzējusi iedzīvotāju pašapziņu, piederības sajūtu savai valstij un kopienai, attīstījusi sociālo un kultūras līdzdalību un sadarbību. Programmas ietvaros mērķtiecīgi un sistemātiski apzināts Latvijas valstiskumam nozīmīgs dabas un kultūras mantojums, radītas vietējas, nacionālas un starptautiskas nozīmes kultūras vērtības, kopta augsne daudzām ilgtermiņa iniciatīvām un norisēm.

Konferences pirmajā daļā “Veikums” Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra pētnieces Anda Laķe, Baiba Tjarve un Lolita Ozoliņa prezentēs galvenos programmas ietekmes novērtējuma secinājumus, kas balstīti “Pētījumā par Latvijas valsts simtgades programmas īstenošanas ietekmes izvērtējumu par periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 1. decembrim”. Zinātniskās pētniecības centra vadītāja Anda Laķe analizēs un vērtēs simtgades programmu kopumā – sākotnēji izvirzīto stratēģisko mērķu kontekstā, savukārt vadošā pētniece Baiba Tjarve un zinātniskā asistente Lolita Ozoliņa raksturos divus principiāli būtisku aspektus Latvijas valsts simtgades programmas īstenošanā – pārvaldības modeli un sabiedrības iesaisti programmas veidošanā, un to, uz kādiem pamatprincipiem tika būvēta un īstenota programmas komunikācija.

Otrā daļa “Pieredze” sniegs ieskatu programmas ietekmes jomu daudzveidībā. Šajā konferences daļā ar savu pieredzi, kas gūta Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros dalīsies dažādu nozaru pārstāvji. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietnieks zinātniskajā darbā Toms Ķikuts analizēs, kā valsts simtgade ietekmējusi vēstures komunikāciju, bet kuģa Saratov sagaidīšanas vēsturiskās rekonstrukcijas pieredzi atklās Inna Gīle (Liepājas muzejs), tāpat par iesaisti simtgades programmā stāstīs Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas pārstāvji.

Par Latvijas valsts simtgades programmas aktivitātēm Latvijas reģionos pieredzē dalīsies kultūras centra “Siguldas Devons” vadītāja Jolanta Borīte, savukārt Rīgas iesaisti simtgades programmā raksturos Rīgas pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldes priekšniece Baiba Šmite. Par jauniešu iniciatīvas “Latvijas karoga ceļš” stāstīs tās organizatore Lelde Kristiāna Vozņesenska (Latvijas valsts simtgades birojs), bet jauniešu kā kultūras auditorijas apguves pieejām runās Maija Pavlova (Ģertrūdes ielas teātris), savukārt par iniciatīvu, kas simtgades programmas ietvaros attīstījusies par oriģinālu kultūrizglītības programmu ar multiplu ietekmi – “Latvijas skolas soma”, stāstīs programmas vadītāja Aija Tūna. Programmas ilgtspējas novērtējumu tās vadības skatījumā sniegs Selga Laizāne, Valsts sekretāres vietniece Latvijas valsts simtgades jautājumos.

Konferences trešā daļa “Perspektīva” saturiski veltīta šodienas aktualitātēm  kultūrā un  kultūrpolitikā, tostarp pievēršoties COVID-19 un nodokļu reformas izraisītajai ietekmei uz kultūras dzīvē nodarbinātajiem. LKA doktorants Sandis Voldiņš vadīs diskusiju par radošas personas statusa transformācijām, bet  par kultūras nozares attīstības perspektīvām runās Kultūras ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone un valsts sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jautājumos Uldis Zariņš.

No 1. līdz 5. novembrim Latvijas Kultūras akadēmija aicina tiešsaistē sekot līdzi konferenču sērijas “Kultūras Krustpunkti XV” notikumiem, tai skaitā Valsts pētījumu programmas projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” / CARD pirmā gada darbības rezultātu prezentācijai, konferencei “Mākslas un zinātnes sinerģija izglītībā un kultūrtelpā”, LKA Zinātniskās pētniecības centra pētnieku komandu un individuālo pētījumu veikto pētījumu komunikācijai, kā arī  daudzu citu citu zinātnisko institūciju kultūras un mākslas pētnieku komandu un individuālu pētījumu prezentācijām.

LKA konferenču sērija organizēta un konferences materiāli izstrādāti ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskās darbības attīstība”, Nr.1.1.1.5/18/I/017 un Kultūras ministrijas Valsts pētījumu programmas projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” (Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003) ar Latvijas Zinātnes padomes atbalstu ietvaros. Konferencē tiek prezentēti arī vairāki pētījumi, kas atbalstīti Fundamentālo un lietišķo pētījumu (FLPP) programmā, ko finansē Latvijas Zinātnes padome.

Konferenci organizē LKA Zinātniskās pētniecības centrs. Konferences  sadarbības partneri: Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Latvijas valsts simtgades birojs, Latvijas Mākslas akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts. 

Konferences notikumu programmas

 

Papildu informācija:
Aija Lūse,
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Latvijas Kultūras akadēmija
67114807, 29107218
www.lka.edu.lv 
instagram.com/lkakademija
facebook.com/LKAkademija