Ministrijas jaunumi Kultūrizglītība
Vijole

Kultūras ministrija aicina pieteikt apbalvojumam bērnus un jauniešus  vecumā no 10 līdz 25 gadiem, kuri 2021. gadā guvuši nozīmīgus panākumus starptautiskos konkursos, skatēs un izstādēs.

Ar augstāko apbalvojumu kultūrizglītības nozarē – Kultūras ministrijas apbalvojumu tiek novērtēti Latvijas bērnu un jauniešu sasniegumi starptautiskos konkursos, izstādēs un skatēs iepriekšējā kalendārajā gadā mākslas un dizaina, mūzikas un dejas nozarēs. Apbalvojuma pretendenti ir arī pedagogi un koncertmeistari, kuri gatavojuši bērnus un jauniešus starptautiskajiem konkursiem, izstādēm un skatēm, kurās iegūtas godalgotas vietas.

Kultūras ministrijas apbalvojums tiek piešķirts ik gadu kopš 1998. gada. Balvas piešķiršanas norisi nodrošina Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC). Pērn par panākumiem 2020. gadā apbalvojumu saņēma 43 audzēkņi, kā arī viņu pedagogi un koncertmeistari.

Pieteikumu pieņemšana līdz 2022. gada 4.martam. Pieteikumi jāiesniedz Latvijas Nacionālajā kultūras centrā, Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1050, klātienē, pa pastu vai elektroniski parakstīti uz LNKC elektroniskā pasta adresi lnkc@lnkc.gov.lv (ar norādi Kultūras ministrijas Balvas konkursam). Informācija par pieteikumu iesniegšanu pieejama KM tīmekļvietnē www.km.gov.lv un LNKC tīmekļvietnē www.lnkc.gov.lv.

Apbalvojuma pasniegšanas pasākums un laureātu izziņošana  plānota 2022. gada maijā reizē ar LNKC iedibinātās Cimzes balvas pasniegšanu izcilākajiem kultūrizglītības pedagogiem. Reaģējot uz mainīgo epidemioloģisko situāciju valstī, pasākuma norises datums un formāts var tikt mainīts.

 

Informāciju sagatavoja:
Linda Ertmane
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Nacionālais kultūras centrs
67228985, 29181396
linda.ertmane@lnkc.gov.lv
www.lnkc.gov.lv