Latvijas romu jauniešu praktiskā darbnīca „SĀRE KHETENE”

Laikā no 16.-17. jūlijam Rīgā projekta „Latvijas romu platforma VI” ietvaros notika Latvijas romu jauniešu praktiskā darbnīca „SĀRE KHETENE”, ko organizēja Kultūras ministrija sadarbībā ar biedrību „Radošā apvienība jauniešiem „TREPES””. Pasākumā piedalījās romu jaunieši no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kā arī pārstāvji no biedrības „Radošā apvienība jauniešiem „TREPES””.

Darbnīcas mērķis bija veicināt romu jauniešu kapacitātes stiprināšanu un uzlabot sadarbības un komunikāciju prasmes, attīstīt sadarbību starp romu jauniešiem no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas, lai īstenotu savstarpējas iniciatīvas un projektus, izmantojot Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pieejamo programmu atbalstu, tai skaitā Jauniešu apmaiņas projektos un Eiropas Solidaritātes korpusa projektos.

Darbnīcas laikā dalībniekiem bija iespēja izzināt jauniešu līdzdalības iespējas, kļūstot par brīvprātīgajiem, iesaistoties nevalstisko organizāciju darbā, kā arī iepazīties ar Eiropas Solidaritātes korpusa īstenoto projektu nosacījumiem, lai jaunieši varētu īstenot sabiedrībai aktuālus projektus.

Pasākuma dalībnieki kopā sagatavoja trīs projektu idejas:

  • par romu kultūras mantojuma popularizēšanu sabiedrībā;
  • par romu jauniešu talantu attīstīšanu;
  • par romu jauniešu līdzdalību starptautiskās aktivitātēs.

Darbnīcas ietvaros pasākuma dalībnieki apmeklēja Lastādijas dārzu – urbānās kultūras apkaimi Rīgā, kur norisinājās vakara aktivitātes un radošās darbnīcas:.Darbnīcas otrajā ienā dalībnieki izspēlēja sadarbības spēles un veidoja refleksiju par pirmās dienas aktivitātēm. Norisinājās arī tikšanās ar romu mākslinieci Annu Dribas, kas deva iespēju jauniešiem saskatīt savas pašizaugsmes iespējas un sasniegumus. Tam sekoja nākotnes ideju darbnīca un diskusija par to, ko romu jaunieši un nevalstiskās organizācijas var kopīgi darīt Latvijā, kā arī tika sagatavoti ieteikumi par turpmāku sadarbību ar Kultūras ministriju. 

ES_programmas logo

„Šis materiāls sagatavots projekta „Latvijas romu platforma VI” ietvaros” (līgums Nr.101008452-NRP6-LV) ar Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” finansiālo atbalstu. Par materiāla saturu atbild Kultūras ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.”