Saliedēta sabiedrība

Lai veicinātu romu aktīvistu līdzdalības iespējas, 2022.gada 29. jūnijā Kultūras ministrija organizēja mācības romu aktīvistiem pilsonisko prasmju un līdzdalības iespēju pilnveidošanai.  Mācības romu aktīvistiem tika iekļautas biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” organizētajā pilsoniskās sabiedrības un līdzdalības stiprināšanas forumā „Līdzdalības nedēļa”, tādējādi nodrošinot romu aktīvistu līdzdalību nacionāla līmeņa pilsoniskās sabiedrības pasākumā.

Mācības ietvēra gan teorētisko daļu par līdzdalības iespējām, gan spēli “Līdzdalības cirks”.

Mācībās piedalījās 13 dalībnieki, 7 romu aktīvisti no Ventspils, Viļakas, Rīgas un Sabiles, romu mediatores no Ventspils valstspilsētas un Balvu novada, kā arī projekta „Latvijas romu platforma VI” ārējais eksperts.

Pasākumu īstenoja Kultūras ministrija sadarbībā ar biedrību “Zemgales NVO centrs” Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” projekta „Latvijas romu platforma VI” ietvaros.

Uldis Dūmiņš, biedrības “Zemgales NVO centrs” priekšsēdētājs:

Kopumā pasākums ir bijis veiksmīgs, tika nostiprināta pārliecība par dalībnieku iespējām līdzdarboties aktīvi un pārstāvēt savu mērķa grupu. Tika doti konkrēti instrumenti aktivitāšu dažādošanai un arī iespēju informācija (projektu iespējas), kas paplašināja mērķa grupas zināšanas par savu biedrību iespējām stiprināt kapacitāti un sasniegt savu organizāciju statūtos noteiktos mērķus.

Eiropas Savienības programma "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība"

„Šis materiāls sagatavots projekta „Latvijas romu platforma VI” ietvaros” (līgums Nr.101008452-NRP6-LV) ar Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” finansiālo atbalstu. Par materiāla saturu atbild Kultūras ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.”