Dziesmu un Deju svētki, foto: LNKC arhīvs.

Valdība š.g. 25. februārī pēc Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku rīkotāja – Latvijas Nacionālais kultūras centra (LNKC) – iniciatīvas aktualizējusi Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu. Tajā iekļauti jauni Rīgas domes un Valsts prezidenta kancelejas pārstāvji.

Dziesmu un deju svētku padomi attiecīgi veido kultūras ministrs Nauris Puntulis, izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, finanšu ministrs Jānis Reirs, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas pārstāve, deputāte Inguna Rībena, Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis, Valsts prezidenta padomniece kultūrpolitikas jautājumos Sarmīte Ēlerte un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika.

Tāpat padomes sastāvā darbu turpina konkursa kārtībā izvēlētie Dziesmu un deju svētku procesā iesaistīto nozaru eksperti, kā arī nevalstisko organizāciju un kultūras centru virzītie pretendenti – koru mūzikas pārstāvji Mārtiņš Klišāns un Romāns Vanags, deju nozares pārstāves Santa Laurinoviča un Zanda Mūrniece, pūtēju orķestru nozares pārstāvis Jānis Puriņš, tautas lietišķās mākslas nozares pārstāve Ilze Rimicāne, tautas mūzikas nozares pārstāve Iveta Tauriņa, tradicionālās kultūras nozares pārstāve Māra Mellēna, profesionālās mūzikas pārstāvis Jēkabs Jančevskis, pašvaldību kultūras centru pārstāvis Toms Upners, nevalstisko organizāciju pārstāve Mārīte Puriņa un Pasaules Brīvo latviešu apvienības pārstāve Lilija Zobens.

Dziesmu un deju svētku padome ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir pārraudzīt Dziesmu un deju tradīcijas saglabāšanu un attīstību. Padomes uzdevumi ir noteikti Dziesmu un deju svētku likumā, tās darbību organizatoriski un materiāltehniski nodrošina Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

 

Papildu informācijai:
Lana Kazlauskiene
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Nacionālais kultūras centrs
67228985 / 26407922
Lana.Kazlauskiene@lnkc.gov.lv