Latvijas karogs

Valdība, atbilstoši atbildīgo institūciju un organizāciju pārstāvju deleģējumiem, 24. augusta sēdē lēma aktualizēt Latvijas valsts simtgades rīcības komitejas sastāvu.

Līdztekus citiem pārstāvjiem darbu rīcības komitejā uzsāks Saeimas Administrācijas ģenerālsekretāra pienākumu izpildītājs M. Zelčs, Aizsardzības ministrijas Krīzes vadības departamenta Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas vadītājs E. Kiukucāns un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras mārketinga un sabiedrisko attiecību daļas vadītāja I. Raiba.

Latvijas valsts simtgades rīcības komitejas sastāvs un tās veicamie uzdevumi noteikti Ministru kabineta 2015. gada 5. februāra rīkojumā Nr. 63

Atbilstoši valdības uzdevumam Latvijas valsts simtgades rīcības komitejai jāapstiprina un Kultūras ministrijai līdz 2022. gada 15. februārim Ministru kabinetā jāiesniedz gala ziņojums par Latvijas valsts simtgades programmas izpildi.

Latvijas valsts simtgades rīcības komiteja izveidota 2015. gadā, lai nodrošinātu savlaicīgu un saskaņotu Latvijas simtgades pasākuma programmas organizēšanu, programmas veidošanā iesaistītu plašu sabiedrību un nevalstisko partnerus. Rīcības komiteja koordinē norišu programmas sagatavošanas gaitu, veic uzraudzību un seko līdzi finansējuma izlietojumam. Rīcības komitejā strādā nozaru, dažādu institūciju, pašvaldību, nevalstisko organizāciju pārstāvji.

 

 

Papildu informācijai:

Lita Kokale

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Lita.Kokale [at] km.gov.lv