Bērns zīmē ar krītiņiem

Ministru kabineta 28. janvāra sēdē apstiprināti Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" projektu iesniegumu atklātā konkursa "Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai" īstenošanas noteikumi.

Atklātā konkursa mērķis ir sniegt atbalstu tādu kultūras un mākslas norišu veidošanai, kas uzlabo profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras pieejamību bērniem un jauniešiem vecumā no 6 līdz 18 gadiem, kā arī veicina bērnu un jauniešu kultūras izpratnes un izpausmju kompetenču attīstību.

Konkursā varēs pieteikties kultūras un radošās iestādes un organizācijas, kas darbojas profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras jomā. Tāpat pieteikties varēs arī pašvaldības un to iestādes, ja tās projekta īstenošanā piesaistīs iepriekš minētās iestādes un organizācijas kā sadarbības partneri. Vienlaikus jebkuram projekta iesniedzējam projekta īstenošanā jāpiesaista arī vismaz viens partneris no donorvalstīm – Norvēģijas, Islandes vai Lihtenšteinas – , kas darbojas kultūras vai radošajā nozarē.

Konkursu plānots izsludināt divās kārtās – šī gada pavasarī un šī gada nogalē. Kopējais atklātajā konkursā pieejamais programmas līdzfinansējums ir 3 192 353 eiro. Vienam projektam minimāli pieļaujamais programmas līdzfinansējums būs 100 000 eiro, bet maksimāli pieļaujamais līdzfinansējums – 250 000 eiro.

Justīne Jansone

Eiropas Savienības fondu departamenta Finanšu instrumentu attīstības nodaļas vecākā eksperte
Justine.Jansone [at] km.gov.lv