Mediju politika Saliedēta sabiedrība
Video kameras

Sabiedrības integrācijas fonds apstiprinājis deviņus projektu pieteikumus Mediju atbalsta fonda konkursā "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, personām ar invaliditāti un mediju kritikas jomā”. No Kultūras ministrijas budžeta piešķirtajiem līdzekļiem programmā "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, personām ar invaliditāti un mediju kritikas jomā" starp apstiprinātajiem projektiem tiks sadalīts finansējums 110 000 EUR apmērā.

"Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, personām ar invaliditāti un mediju kritikas jomā" šogad kopumā saņemti 26 projektu pieteikumi, no kuriem kategorijā "diasporas mediji" atbalstīti trīs projekti, "personas ar invaliditāti" divi, bet kategorijā "mediju kritika" – trīs.

Sabiedriski nozīmīga un kvalitatīva satura veidošanai diasporas medijos, stiprinot ārzemēs dzīvojošo latviešu saikni ar Latviju un tās kultūru, kā arī veicinot diasporas pārstāvju interesi par iespēju atgriezties uz dzīvi Latvijā, apstiprināti laikrakstu "Laiks" un "Brīvā Latvija", interneta portālu “Latviesi.com” un “Baltic-Ireland.ie” un sociālā medija “LAIVA” projektu pieteikumi.

Savukārt sabiedriski nozīmīga un kvalitatīva satura veidošanai, adaptēšanai vai pieejamības veicināšanai personām ar invaliditāti, veicinot šīs sociāli mazaizsargātās grupas iekļaušanu sabiedrībā un ievērojot vienlīdzīgu iespēju principu, finansējumu saņems izdevniecība "ŽURNĀLS SANTA" un ziņu portāls “Delfi”.

Toties kategorijā “Mediju kritika” apstiprināti interneta žurnāla “Satori”, “RīgaTV24” un ziņu portāla “Delfi” projekti, nodrošinot mediju un plašākas sabiedrības spēju diskutēt un analizēt mediju satura, uztveres, ietekmes, kvalitātes un atbildīguma, kā arī pārvaldības un mediju nozares attīstības un tendenču jautājumus.

Programmā tika novirzīti 40 000 EUR  diasporas mediju atbalstam, 20 000 EUR saturam personām ar invaliditāti un 50 000 EUR – mediju kritikas žanram.

Kā skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce, šogad interese par konkursu bijusi krietni lielāka nekā citus gadus. “Pateicoties mērķtiecīgam darbam pie nolikuma izstrādes sadarbībā ar Kultūras ministrijas paspārnē esošās mediju konsultatīvās padomes ekspertiem un ciešu sadarbību ar pašiem medijiem, redzam, ka projektu pieteikumu skaits programmā šogad ir krietni audzis. Ja pērn programmā saņēmām 13 projektu pieteikumus, tad šogad tas ir divas reizes lielāks – 26. Tas nozīmē, ka interese par programmu ir, tāpēc nākotnē turpināsim meklēt veidus, lai paplašinātu valsts sniegto atbalstu  mediju satura veidošanā," skaidro Zaiga Pūce.

Projektu pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēja komisija, kura sastāvēja no četriem augstskolu pārstāvjiem, tai skaitā no reģionālajām augstskolām, kurās ir komunikācijas vai mediju programmas, vienas mediju jomas nevalstiskās organizācijas, kuras darbība ir vērsta uz žurnālistikas kvalitātes un mediju ētiskuma veicināšanu, pārstāvja kā arī četriem valsts pārvaldes institūciju pārstāvjiem, no kuriem divi ir Kultūras ministrijas deleģēti pārstāvji, viens Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes deleģēts pārstāvis un viens Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvis, kurš vada vērtēšanas komisijas darbu, bet vērtēšanā un balsošanā nepiedalās.

Pērn kopumā tika atbalstīti 68 projektu pieteikumu Mediju atbalsta fonds ietvaros, tostarp 40 reģionālie un vietējie mediji, bet mediju satura veidošanai diasporai, personām ar invaliditāti un mediju kritikas jomā – 9. Sabiedrības integrācijas fonds šogad izsludinājis trīs mediju atbalsta programmas 1 364 087 EUR vērtībā, kas ir par aptuveni 200 000 EUR vairāk nekā pērn. Projektu pieteikumu konkursu rezultāti programmās “Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma” un “Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” tiks paziņoti līdz maija sākumam.

Papildus iepriekš minētajām programmām, aprīļa beigās vai maija sākumā tiks izsludināts pieteikumu konkurss mediju atbalstam Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai, lai sniegtu atbalstu saistībā ar abonēto drukāto mediju piegādes izmaksām, elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksām, kā arī citu ar mediju pamatdarbību saistītu izmaksu segšanai par laikposmu no 2020.gada novembra līdz 2021.gada martam, un būs pieejami 3 250 210 EUR.

Šogad Mediju atbalsta fonds ir piedzīvojis vairākas nozīmīgas pārmaiņas. Pirmkārt, sadarbībā ar nozares ekspertiem rūpīgi pārstrādāts konkursa nolikums, lai tā projektu pieteikšanu padarītu vienkāršāku un vieglāk saprotamāku. Otrkārt, nodrošināti informatīvie semināri tiešsaistē, kur projektu pieteicējiem bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas, kā arī nodrošināta īpaša audiovizuāla pamācība, kur soli pa solim skaidrots, kā pēc iespējas precīzāk aizpildīt projekta pieteikumu. Treškārt, lai pilnībā nodrošinātu caurspīdīgu konkursa norisi, tika nodrošināta iespēja vērtēšanas komisijas darbā piedalīties arī novērotājam no mediju nozares.

Mediju atbalsta fonda mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt valsts vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata.

 

Plašāka informācija:
Zane Jēkabsone
Sabiedrības integrācijas fonda
sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: zane.jekabsone@sif.gov.lv
tālr.: +371 22811020