radio

Lai stiprinātu Latgales mediju telpu Krievijas izraisītā hibrīdkara apstākļos, Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izsludinājis pieteikšanos Mediju atbalsta fonda (MAF) konkursā “Atbalsts Latgales reģiona mediju ziņu un informatīvi analītiskā satura radīšanas kapacitātes stiprināšanai”. No Kultūras ministrijas budžeta piešķirtajiem līdzekļiem medijiem būs pieejams finansējums 392 400 EUR apmērā.

Programmas mērķis ir sniegt atbalstu Latgales reģiona mediju ziņu un informatīvi analītiskā satura radīšanas kapacitātes stiprināšanai, lai pastiprināti nodrošinātu Latgales reģiona iedzīvotājiem aktuālu un precīzu informāciju par Krievijas Federācijas iebrukumu Ukrainā, t.sk. par saistītajām starptautiskajām aktualitātēm, gan latviešu, gan latgaliešu rakstu valodā, gan mazākumtautību valodās.

Pieteikties atbalstam būs iespējams trīs kategorijās – drukātajiem medijiem būs pieejams maksimālais atbalsts 20 000 EUR, elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem – 32 000 EUR, bet digitālajā vidē strādājošiem medijiem – 10 000 EUR.

Latgales informatīvās telpas stiprināšana ir cieši saistīta ar mūsu valsts drošības aspektiem. Vienlaikus Latgales reģionā spilgti vērojamas pretrunas - izteikts patriotisms dzīvo līdztekus skaitliski lielai sabiedrības daļai, kas ilgstoši patērējusi citu infotelpu. Latvijas informatīvās telpas noturībā svarīga loma ir visu reģionu medijiem, tomēr apstākļos, kad Latgale ir reģions, kas robežojas ar agresorvalsti, kā arī ņemot vērā, ka Latgalē ir ne tikai izteikts paradums salīdzinoši vairāk patērēt reģionālo un vietējo mediju saturu, bet arī Krievijā un Baltkrievijā radīto saturu, vitāli svarīgi ir stiprināt Latgales medijus, lai nodrošinātu, ka reģiona iedzīvotāji pēc iespējas vairāk saņem objektīvu un kvalitatīvu informāciju par Krievijas uzsākto karu Ukrainā un no tā izrietošajiem notikumiem iekšpolitikā un ārpolitikā,” akcentē kultūras ministrs Nauris Puntulis.

“Krievijas izraisītais karš Ukrainā norisinās ne tikai kara laukā, bet arī daudzos citos līmeņos, tostarp arī informācijas un komunikācijas. Hibrīdkara apstākļos dažādas pārliecināšanas stratēģijas tiek izmantotas, lai izplatītu dezinformāciju, kas cenšas attaisnot Krievijas rīcību un polarizēt mūsu sabiedrību. Sniedzot mērķētu atbalstu tieši Latgales reģiona medijiem, tiks sekmēta vienota informatīvā telpa, nacionālā drošība, kā arī veicināta sabiedrības saliedētība laikā, kad saskaramies ar ģeopolitiskiem izaicinājumiem. Vienlaikus būtiski uzsvērt, ka finansējumu varēs saņemt ne tikai latviešu un latgaliešu rakstu valodā, bet arī mazākumtautību valodās raidošie un rakstošie mediji, tā sasniedzot pēc iespējas plašāku auditoriju,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēs komisija, kura sastāv no četriem augstskolu pārstāvjiem, tai skaitā pārstāvji no reģionālajām augstskolām, kurās ir komunikāciju, diviem mediju jomas nevaldības organizācijas, kuru darbība ir vērsta uz žurnālistikas kvalitātes un mediju ētiskuma veicināšanu, pārstāvjiem – viens no Latvijas Mediju ētikas padomes un viens no Baltijas Mediju izcilības centra – un viņu aizvietotājiem, un pieciem valsts pārvaldes institūciju pārstāvjiem, no kuriem divi ir Kultūras ministrijas deleģēti pārstāvji, divi Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes deleģēti pārstāvji un viņu aizvietotāji, un viens SIF pārstāvis, kurš vada vērtēšanas komisijas darbu, bet vērtēšanā un balsošanā nepiedalās.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 29. augusta plkst. 12.00. Mediju ērtībai 2022. gada 23. augustā plkst. 11.00 tiešsaistē notiks informatīvais seminārs, kur pieteicējiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms pieteikuma iesniegšanas. Pieteikties dalībai seminārā iespējams, rakstot uz e-pastu - eliza.lake@sif.gov.lv un norādot savu vārdu un uzvārdu, kā arī pārstāvēto organizāciju.

Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā "Projektu konkursi".

MAF mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt valsts vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata.

Sagatavoja:
Zane Jēkabsone
Sabiedrības integrācijas fonds
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. +371 25239649