Ministrijas jaunumi ERAF Arhīvi Muzeji
Neapbūvēts zemesgabals Cēsīs, Rīgas ielā 78, Kultūras ministrijas publicitātes foto
Zemesgabals Cēsīs, Rīgas ielā 78, Kultūras ministrijas publicitātes foto.

Valdība 4.jūnija sēdē izskatīja Kultūras ministrijas (KM) iesniegto konceptuālo ziņojumu* un atbalstīja kultūras un dokumentārā mantojuma glabātavu kompleksa izveidi, kurā atradīsies Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) Vidzemes reģiona centrs, Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krātuve un Valsts zemes dienesta (VZD) Vidzemes reģionālās pārvaldes arhīvs. Ieguldot KM un Cēsu novada pašvaldības piesaistīto Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumu, kompleksu Cēsīs paredzēts uzbūvēt līdz 2027. gada beigām.

Jauna arhīva glabātavu kompleksa būvniecība nepieciešama, jo LNA izmantotās infrastruktūras tehniskais stāvoklis Vidzemes reģionā – Valmierā, Cēsīs, Alūksnē un Madonā – ir vērtējams kā kritisks. Ieguldījumus nekustamā īpašuma būvniecībā paredz 2020. gada nogalē valdībā apstiprinātā arhīvu infrastruktūras attīstības koncepcija. Paredzams, ka jaunbūvējamais komplekss kļūs par unikālu publiskā sektora sadarbības projektu, kura īstenošanā iesaistīta Cēsu novada pašvaldība, Tieslietu ministrija un Kultūras ministrija.

Izvērtējot ieceri par LNA Vidzemes reģiona centra izveidi Cēsīs un jaunas arhīva funkcijai atbilstošas ēkas būvniecību, Cēsu novada pašvaldība izteikusi sadarbības priekšlikumu kopīgas ēkas būvniecībai, risinot arī Cēsu Vēstures un mākslas muzeja glabātavas vajadzības. Arī Tieslietu ministrijas padotības iestādes – VZD Vidzemes reģionālās pārvaldes – glabātavām izmantotās infrastruktūras tehniskais stāvoklis, īpašumu piederība un arhīvu sadrumstalotība šobrīd vērtējama kā nepiemērota arhīvu modernizācijas, attīstības un dokumentu digitalizācijas procesa tālākai attīstībai, tādēļ pieņemts lēmums, ka jaunajā Vidzemes krājumu glabātavas ēkā Cēsīs atradīsies LNA, muzeja un VZD krājumi, lai katra iestāde varētu pilnvērtīgi īstenot tai noteiktās funkcijas.

Vienotajā kompleksā tiks nodrošināta mikroklimata un drošības prasībām atbilstoša iespēja saglabāt nacionālo dokumentāro mantojumu un Nacionālo muzeju krājumu. Kompleksā būs nepieciešamie apstākļi pētniecības darba veikšanai, apmeklētāju un pētnieku apkalpošanai, tajā skaitā ērta piekļuve personām ar īpašām vajadzībām, kā arī profesionālajai specifikai atbilstoša darba vide, alternatīvās enerģijas avoti un citi ilgtspējīgi risinājumi.

Kompleksa izveidei izvēlēts pašvaldības īpašumā esošs neapbūvēts zemesgabals Cēsīs, Rīgas ielā 78. Tās tuvumā ir kompleksa izbūvei nepieciešamie maģistrālie tīkli. Kopējā glabātavu kompleksā 7172 m2 apjomā tiks optimāli izmantotas telpas, piemērojot tās trīs iestāžu vajadzībām – vienots apmeklētāju centrs, izstāžu zāle, telpa semināriem un mācību organizēšanai, kā arī kopīga labiekārtota apkārtne un automašīnu stāvvieta gan darbiniekiem, gan apmeklētājiem.

Kopējās projekta īstenošanas izmaksas plānotas 18 033 638 eiro apmērā. No tām 8 207 243 eiro KM piesaistījusi ES fondu programmā reģionālās kultūras infrastruktūras attīstībai un kultūras pakalpojumu pieejamības uzlabošanai, savukārt Cēsu novada pašvaldība uzaicināta pieteikties kā projekta iesniedzējs.

Pārējo finansējumu paredzēts segt no Cēsu novada pašvaldības aizņēmuma atbilstoši Cēsu novada domes lēmumā noteiktajam.

* Konceptuālais ziņojums „Par Latvijas Nacionālā arhīva Vidzemes reģiona centra, Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krātuvju un Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās pārvaldes centrālā arhīva izveidi Cēsīs”

 

Dace Vizule

Sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Dace.Vizule [at] km.gov.lv