Ministrijas jaunumi Muzeji
Ārkārtas Muzeju padomes sēde 24.02.2023.

Lai izvērtētu konfliktsituāciju, kas izveidojusies starp Ogres pašvaldību un Ogres Vēstures un mākslas muzeju, 24. februārī notika kultūras ministra Naura Puntuļa sasauktā Muzeju padomes ārkārtas sēde.

Līdztekus Muzeju padomes locekļiem sēdē piedalījās arī Ogres pašvaldības priekšsēdētājs Egils Helmanis, Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktore Evija Smiltniece un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji.

“Pēdējā laika notikumu virtene: Jūrmalas bibliotēka, Dziesmu un deju svētku kolektīvu vadītāju atalgojums, Rotko muzejs, tagad - Ogres muzejs. Aicinu uz šiem gadījumiem skatīties plašāk, un muzeju gadījumā - potenciāli kopā ar muzeju nozari strādājot pie muzeju likuma precizējumiem, iespējams arī muzeju padomes lomas stiprināšanu, jo, kā jau esmu atkārtojis vairākkārt, politiska iejaukšanās mākslas saturā nav pieļaujama. To esmu paudis Venēcijas biennāles sakarā, kad daļa sabiedrības pieprasīja no manis šādu reakciju. To esmu teicis arī, komentējot Daugavpils Rotko muzeja jaunākās izstādes gadījumā, to paužu arī Ogres muzeja gadījumā.

Savā ministra amata pienākumu veikšanas laikā kā galveno vadmotīvu esmu akcentējis - labākais veids risināt problēmas vispirms ir sēsties pie sarunu galda, tāpēc arī esmu sasaucis šodien muzeju padomes ārkārtas sēdi ar visu iesaistīto pušu dalību. Piebildīšu, ka mēs dzīvojam laikā, kad netālu no mūsu valsts notiek agresīvs, asiņains karš,  kas nevar neatstāt nospiedumus uz mūsu sabiedrību un reakcijām uz notikumiem. Un šodien bijām liecinieki, ka trūkst savstarpējā dialoga. Man kā ministram ir būtiski, lai neviens kultūras darbinieks Latvijā nejustos neaizsargāts. Līdz ar to kopā ar nozari strādāsim pie nepieciešamajām normatīvu izmaiņām,” akcentē kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Muzeju padome lēma izstrādāt priekšlikumus grozījumiem Muzeju likumā kas stiprinātu muzeju autonomiju to pamatdarbības – pētniecības, krājuma veidošanas un komunikācijas ar sabiedrību - jautājumos.

Muzeju padomes sastāvā darbojas:

 • Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietnieks zinātniskajā darbā (pārstāv Rīgas plānošanas reģiona akreditētos Kultūras ministrijas muzejus) Toms Ķikuts,
 • Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktora vietniece krājuma darbā (pārstāv Rīgas plānošanas reģiona akreditētos Kultūras ministrijas muzejus) Iveta Derkusova,
 • Rakstniecības un mūzikas muzeja direktore (pārstāv Rīgas plānošanas reģiona akreditētos Kultūras ministrijas muzejus) Iveta Ruskule,
 • Latvijas Kara muzeja direktore (pārstāv Rīgas plānošanas reģiona akreditētos citu ministriju muzejus) Kristīne Skrīvere,
 • Rīgas Porcelāna muzeja direktore (pārstāv Rīgas plānošanas reģiona akreditētos pašvaldību muzejus) Iliana Veinberga,
 • Aleksandra Čaka muzeja direktore (pārstāv Rīgas plānošanas reģiona akreditētos pašvaldību muzejus) Antra Medne,
 • Rīgas Motormuzeja vadītāja vietnieks (pārstāv Rīgas plānošanas reģiona akreditētos autonomos muzejus) Agris Šmits,
 • biedrības „Žaņa Lipkes memoriāls” muzeja direktore (pārstāv Rīgas plānošanas reģiona akreditētos privātos muzejus) Lolita Tomsone,
 • Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja direktore (pārstāv Vidzemes plānošanas reģiona akreditētos muzejus) Valda Dārgais,
 • Bauskas muzeja vēstures nodaļas vadītājs (pārstāv Zemgales plānošanas reģiona akreditētos muzejus) Aigars Urtāns,
 • J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja direktore (pārstāv Kurzemes plānošanas reģiona akreditētos muzejus) Agrita Ozoliņa,
 • Naujenes novadpētniecības muzeja direktore (pārstāv Latgales plānošanas reģiona akreditētos muzejus) Evita Kusiņa-Koļesņika,
 • Latvijas Pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure,
 • Kultūras informācijas sistēmu centra direktora vietniece Sandra Ozoliņa,
 • Latvijas Muzeju biedrības priekšsēdētāja (pārstāv ar Latvijas muzeju profesionālo darbību saistītās nevalstiskās organizācijas) Zane Grīnvalde;
 • Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks kultūrpolitikas jautājumos Uldis Zariņš.

Atbilstoši Muzeju likumā noteiktajam Muzeju padome izveidota kā konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt institūciju sadarbību un lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas saistīti ar valsts stratēģiju muzeju jomā, kā arī ar muzeju darbību un Nacionālā muzeju krājuma veidošanu un saglabāšanu.

 

Lita Kokale

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Lita.Kokale [at] km.gov.lv