Ministrijas jaunumi Muzeji
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs.

Kultūras ministrija (KM) izsludina atklātu konkursu uz Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja direktora amatu. Pretendenti pieteikumus aicināti KM iesniegt mēneša laikā – līdz š.g. 31. augustam.

Muzeja vadītāja galvenie uzdevumi ir plānot, vadīt un koordinēt Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja darbu, nodrošinot tā mērķu un uzdevumu izpildi, nodrošināt muzeja funkciju izpildi: krājuma, pētnieciskā un komunikācijas darba koordinētu īstenošanu, muzeja darbības un attīstības stratēģijas izstrādi un aktualizēšanu. Tāpat nodrošināt un atbildēt par regulāru Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja darbības izvērtēšanu, tā sagatavošanu akreditācijas procesam, kā arī muzeja darbības pārskata sagatavošanu, nodrošināt muzeja pieejamības un pakalpojumu kvalitātes pilnveidi, un nodrošināt muzeja finansiālo, juridisko un administratīvo darbību tās mērķu un uzdevumu īstenošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Pretendentiem izvirzītās prasības:

  • akadēmiskā vai profesionālā augstākā izglītība humanitārajās vai sociālajās zinātnes,
  • vismaz 2 gadu darba pieredze vadošā amatā kultūras institūcijā (kas iegūta pēdējo 5 gadu laikā),
  • teicamas latviešu valodas un labas vismaz 2 svešvalodu (t.sk. angļu valodas) zināšanas (vismaz C1 līmenis valsts valodai, vismaz B1 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs svešvalodām atbilstoši Europass valodu pases pašnovērtējuma tabulai (pieejama http://www.europass.lv/valodu-pase),
  • labas zināšanas un izpratne par muzeju darbību un funkcijām,
  • orientācija uz rezultātu sasniegšanu,
  • komandas vadīšanas prasmes,
  • stratēģiskais redzējums un labas attiecību veidošanas un uzturēšanas prasmes.

 

Konkursa pretendenti savus pieteikumus aicināti nosūtīt pa pastu vai iesniegt Kultūras ministrijā (K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā) darba laikā (pirmdienās – ceturtdienās no plkst. 08:30 līdz plkst. 17:15 un piektdienās no plkst. 08:30 līdz plkst. 16:00) ievietojot pie ieejas izveidotajā, korespondencei paredzētajā kastē. Ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogam jābūt š.g. 31. augustam. Iesniedzot pieteikumu elektroniska dokumenta veidā, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisku parakstu un jāsatur laika zīmogs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu: vakances@km.gov.lv, vai izmantojot Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv) pieejamo e-pakalpojumu „Iesniegums iestādei” dokumenti ar norādi „Pieteikums konkursam uz Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja direktora amatu.”

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja direktora alga pirms nodokļu nomaksas - 1 983,00 eiro (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Iesniegtos pieteikumus Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja direktora amatam izvērtēs speciāli izveidota nominācijas komisija. Tās priekšsēdētāja pienākumus pilda KM valsts sekretāre Dace Vilsone, komisijas priekšsēdētāja vietnieces –KM valsts sekretāres vietniece finanšu un attīstības jautājumos Baiba Zakevica, komisijas locekļu uzdevumus – Latvijas Muzeju padomes locekle, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Administratīvās nodaļas vadītāja Irina Zeibārte, KM Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vadītāja Līga Dimante, KM Arhīvu, bibliotēkas un muzeju nodaļas vadītājas vietniece Daina Ratniece, komisijas locekļi bez balsstiesībām – Latvijas Muzeju biedrības valdes locekle Elīna Vikmane un Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta Cilvēkresursu politikas nodaļas konsultante Anete Bernāne.

Jau ziņots, ka š.g. marta pēdējā dienā mūžības ceļā devās Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja ilggadējā direktore (no 1987. g. līdz 2020. g.), Latvijas muzeoloģijā leģendāra personība – Klāra Radziņa, kura savas darba gaitas šajā muzejā uzsāka 1970. gadā.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs ir vecākais publiskais muzejs Latvijā un Baltijā, kā arī viens no vecākajiem Eiropā. Muzejs atrodas Vecrīgā, ievērojamā 13.–20. gs. arhitektūras piemineklī – Rīgas Doma ansamblī. Šodien muzeja krājumā ir vairāk nekā 600 000 priekšmetu, kas sistematizēti 75 kolekcijās. Strādā trīs muzeja filiāles: Ainažu jūrskolas muzejs (atvērts 1969. gadā, Ainažos) un divas Rīgā – Mencendorfa nams. Rīdzinieku 17.–18. gs. māja-muzejs (1992) un Latvijas Fotogrāfijas muzejs (1993).

 

Papildu informācijai:

Lita Kokale

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Lita.Kokale [at] km.gov.lv