Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas logo

Kultūras ministrija (KM) atklātā konkursā uz Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas (RMDV) direktora amatu izraudzījusies līdzšinējo Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles vadītāju Ilmu Šteinbergu. RMDV direktores amata pienākumus I.Šteinberga uzsāks pildīt no š.g. 2. augusta.

“Kā mērķi jaunajā amatā izvirzu nodrošināt kvalitatīvu, mūsdienīgu izglītību un uz jaunradi virzītu attīstību, kas paver ceļu personības pilnveidei, spējai sekmīgi iekļauties mainīgajā darba tirgū un tālākas izglītības iespējas mūža garumā,” norāda I.Šteinberga.

I.Šteinbergai ir vairāk nekā 20 gadu pieredze, vadot izglītības iestādi – Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāli - pārraugot tās bakalaura programmas darbu, pirms tam I.Šteinberga bijusi šīs izglītības iestādes vadītāja vietniece studiju darbā.

I.Šteinberga Latvijas Universitātē ieguvusi izglītības zinātņu maģistra grādu pedagoģijā, Latvijas Mākslas akadēmijā – mākslinieka profesionālo kvalifikāciju; Rēzeknes lietišķās mākslas vidusskolā apguvusi keramiķes prasmes. Profesionālās prasmes regulāri papildinātas dažādās profesionālās pilnveides programmās un regulārā sabiedriskajā darbībā.

Galvenās prasības, kas tika izvirzītas pretendentiem uz RMDV direktora amatu, ir atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajām prasībām, augstākā izglītība, vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā, vismaz 3 gadu darba pieredze vadošā administratīvajā darbā izglītības vai kultūras institūcijā, teicamas latviešu valodas un labas vismaz 2 svešvalodu (t.sk. angļu valodas) zināšanas, vēlama darba pieredze projektu vadībā, zināšanas par izglītības iestādes darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, profesionālās izglītības jomu un tās attīstības tendencēm, zināšanas par valsts iestādes finanšu un budžeta vadības principiem, zināšanas par kultūras nozari (īpaši par mākslas un dizaina nozari), izpratne par profesionālās izglītības iestādes vadību, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, komandas vadības prasmes un stratēģiskais redzējums.

Jau ziņots, ka KM lēmumu par atklāta konkursa uz RMDV direktora amatu rīkošanu pieņēma, saņemot ilggadējā RMDV direktora Osvalda Zvejsalnieka (mācību iestādē kā pedagogs strādājis jau kopš 1970. gada un kopš 1993. gada bijis tās (toreiz – Rēzeknes Mākslas koledžas) direktors), iesniegumu par darba attiecību izbeigšanu pēc paša vēlēšanās.

 

Lita Kokale

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Lita.Kokale [at] km.gov.lv