Ministrijas jaunumi Radošā Eiropa
Literary works

Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA) ir izsludinājusi projektu pieteikumu iesniegšanu ES programmas “Radošā Eiropa” 2021-2027 Eiropas literāro darbu izplatīšanas konkursā.

Projektus pieteikumu iesniegšanas termiņš – 30. septembris plkst. 17:00 (CET)!

Konkursa mērķis:

Atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiks tulkoti, izdoti, izplatīti un popularizēti daiļliteratūras darbi.

Prioritātes:

  • Stiprināt Eiropas literatūras darbu starptautisko apriti, īpaši atbalstot retāk izmantoto valodu tulkošanu “lielajās” valodās (angļu, vācu, franču, spāņu, itāļu).
  • Sasniegt jaunas auditorijas ES un pāri ES robežām.
  • Stiprināt grāmatniecības nozares konkurētspēju, sekmējot sadarbību nozarē.

Atbilstīgie pretendenti:

juridiski reģistrētas organizācijas, kas uz pieteikuma iesniegšanas brīdi ir reģistrētas vismaz 2 gadus un darbojas izdevējdarbībā. Projektu var īstenot viena organizācija vai sadarbībā ar vairākām (Piemēram, izdevniecība sadarbībā ar vietējo/ārzemju bibliotēku).

Atbalstāmās darbības:

  • Tulkošana, izdošana, izplatīšana, popularizēšana (nav attiecināmas tulkošanas un izdošanas tiesības)
  • «business to business» eksporta aktivitātes, lai veicinātu tulkošanas tiesību pārdošanu Eiropā un ārpus (dalība starptautiskos grāmatu tirgos)

Pieejamais budžets:

Kopējais pieejamais 2021. gada konkursa budžets sastāda 5 000 000 EUR

Projektu veidi:

  • Maza apmēra projekti (30% no kopējā konkursa budžeta). Finansējums līdz 100 000 EUR (60% no projekta kopējām izmaksām); 5 līdz 10 tulkojamie darbi; projekta max ilgums – 36 mēneši.
  • Vidēja apmēra projekti (40% no kopējā konkursa budžeta). Finansējums līdz 200 000 EUR (60% no projekta kopējām izmaksām); 11 līdz 20 tulkojamie darbi; projekta max ilgums – 36 mēneši.
  • Liela apmēra projekti (30% no kopējā konkursa budžeta)Finansējums līdz 300 000 EUR (60% no projekta kopējām izmaksām); vismaz 21 tulkojamais darbs; projekta max ilgums – 36 mēneši.

Priekšfinansējums – 80% apmērā no kopējā ES finansējuma. Atlikušie 20% projekta noslēgumā pēc gala ziņojuma iesniegšanas.

Informācija par uzsaukumu un pieteikšanās ŠEIT