Ministrijas jaunumi
Latvijas Nacionālā bibliotēka, foto: Oskars Artūrs Upenieks
Foto: Oskars Artūrs Upenieks / Kultūras ministrija.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts š.g. 2. februārī pieņēma lēmumu, ar kuru atteicies ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar pilnsabiedrības „Nacionālā Būvkompāniju apvienība” kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas 17.12.2020. spriedumu. Tādējādi tiek apstiprināts Kultūras ministrijas jau iepriekš paustais, ka valsts ir pilnībā izpildījusi ar būvnieku noslēgto līgumu, tostarp pilnībā norēķinājusies par LNB ēkas celtniecību, un pilnsabiedrības prasība pēc papildu samaksas nav pamatota! Lēmums nav pārsūdzams!

"Nacionālo būvkompāniju apvienību" 2008.gadā izveidoja kompānijas "RBBSKALS", "Re&Re" un "Skonto būve", un tā īstenoja LNB būvniecības projektu.

Augstākās tiesas Senāta spriedums paredz arī no "Nacionālās būvkompāniju apvienības" Latvijas valsts labā piedzīt valsts nodevu 60 081 eiro un ar lietas vešanu saistītos izdevumus advokāta palīdzības samaksai 379 016 eiro.

Kultūras ministrija ir gandarīta par Augstākās tiesas Senāta pieņemto lēmumu, kas ir tiesisks, pamatots un vienlaicīgi arī Latvijas nodokļu maksātāju interesēs!

Paldies zvērināta advokāta Romualda Vonsoviča birojam par Kultūras ministrijas pārstāvniecību tiesā un ieguldīto darbu, šajā lietā aizstāvot valsts intereses!