Ministrijas jaunumi ESP Eiropa pilsoņiem
Handshake_colaboration

2021.gada 5.jūlijs, pasākums tiešsaistē

Kipras, Zviedrijas, Vācijas, Luksemburgas, Latvijas, Spānijas un Beļģijas CERV programmas koordinatori un entuziasti organizē sadarbības partnerību veicināšanas pasākumu pirms uzaicinājuma iesniegt projektu pieteikumus sekojošos uzsaukumos:

  • lai aizsargātu un veicinātu bērna tiesības (Call for proposals to protect and promote the rights of the child) iesniegšanas termiņš 7. septembris
  • pašvaldību sadraudzība un pašvaldību tīklojumi (Town Twinning & Network of Towns) iesniegšanas termiņš 26. augusts

Pasākums ir bez maksas, un tas piedāvās dalībniekiem iespēju uzlabot zināšanas par ES programmu “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” (CERV) un iepriekš minētajiem uzsaukumiem, kā arī rast iespēju piemeklēt sev līdzvērtīgi domājošus partnerus nākotnes projektiem.

Par CERV programmu

Programma apvieno iepriekšējā perioda ES programmas “Eiropa pilsoņiem” (Europe for Citizens) un “Tiesības, Vienlīdzība un Pilsonība” (Rights, Equality and Citizenship).

CERV programmas vispārīgais mērķis ir aizsargāt un veicināt tiesības un vērtības, kas noteiktas līgumā par ES darbību, ES Pamattiesību hartā un piemērojamajās starptautiskajās cilvēktiesību konvencijās, jo īpaši, šim nolūkam atbalstot pilsoniskās sabiedrības organizācijas un citas institūcijas, kuras darbojas vietējā, reģionālā, valsts un transnacionālā līmenī, un sekmējot pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, lai saglabātu un pilnveidotu atklātu, tiesībās balstītu, demokrātisku, vienlīdzīgu un iekļaujošu sabiedrību, kuras pamatā ir tiesiskums.

Par pasākumu

Pasākuma norise: 5.jūlijs no plkst.15:00 līdz 18:00

Sadarbības partnerību veidošanas pasākums sniedz potenciālajiem pretendentiem iespēju apmainīties ar kontaktiem un atrast partnerus, lai pieteiktos CERV programmas projektu uzsaukumos. Pasākuma ietvaros būs iespēja iepazīties ar iespējamiem partneriem no Kipras, Zviedrijas, Vācijas, Luksemburgas, Latvijas un Spānijas. Pasākuma organizatori sniegs informāciju par CERV programmu un to, kā pieteikties finansējumam, sniegs padomus par prioritātēm un sagaidāmajiem rezultātiem.

Dalībnieku profils

Pasākumā aicināts piedalīties ikviens interesents, bet vispiemērotākais tas būs organizācijām, kuras ir ieinteresētas pašvaldību un nevalstisko organizāciju sadraudzībā. Organizācijā, kuras  strādā sava novada, pašvaldības labā un meklē jaunus Eiropas partnerus. Un citām organizācijām, kuras aktīvi darbojas NVO vai kādā citā bezpeļņas iestādē.

Pasākums tiks rīkots Zoom platformā

Reģistrēšanās līdz 2021.gada 1.jūlijam, aizpildot anketu ŠEIT

 

Informāciju sagatavoja:

Andrejs Lukins
ES fondu departaments
ES kultūras kontaktpunkta nodaļa
Nodaļas vadītājs
E-pasts:
Andrejs.Lukins@km.gov.lv
Tālr. (+371) 67330289, (+371) 20246894