Kultūras pieminekļi
Eiropas kultūras mantojuma dienas (EKMD) vizuālais materiāls

Eiropas kultūras mantojuma dienas (EKMD) ir Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas kopīga iniciatīva un plašākais kultūras mantojumam veltītais notikums Eiropā, ik gadu pulcējot ap trīsdesmit miljoniem apmeklētāju piecdesmit valstīs. Eiropas kultūras mantojuma dienas ir tematiska, mantojuma vietu saimnieku, entuziastu un speciālistu veidota kultūras pasākumu programma, kuras mērķis ir tuvināt cilvēkus kultūras mantojumam, vairojot izpratni par tā dažādību, vērtību apzināšanu, saglabāšanu, kā arī kultūras mantojumu kā resursu ilgtspējīgai attīstībai. Latvijā EKMD norisinās kopš 1995. gada un par šī gada tēmu ir izvēlēts “Transports”, iedvesmojoties no Eiropas dzelzceļa gada un aicinot pievērst uzmanību, izzināt un iepazīt ar transportu saistīto kultūras mantojumu, sākot ar ceļiem, tiltiem, kanāliem un dzelzceļa stacijām, beidzot ar lidlaukiem, bākām un spēkratu kolekcijām.

Ar transportu un pārvietošanos saistītajā kultūras mantojumā savijas tehniskā izcilība un radošums, praktiskais labums un estētika, tādēļ šī joma ir saistoša visplašākajam interesentu lokam. Eiropas kultūras mantojuma dienas ir iespēja padarīt pieejamu un atvērtu ar transportu un pārvietošanos saistīto kultūras mantojumu, vienlaikus aktualizējot un mazinot barjeras kultūras mantojuma fiziskajai un emocionālajai pieejamībai, lai daloties un iepazīstot savu dažādību, mēs kļūtu tuvāki.

Šī gada Mantojuma dienas, kas norisināsies no 17. līdz 19. septembrim, apvienos ap 80 kultūras mantojuma vietas visā Latvijā, kas saistītas ar transportu un ļaus sabiedrībai vairāk uzzināt par šo īpašo un nozīmīgo mantojuma daļu, sniedzot iespēju iepazīt tiltus, dzelzceļa stacijas un bijušās līnijas, sliežu tramvajus un zirgu tramvajus, plostus un pārceltuves, zirgu pasta stacijas un vietas, kas radušās un attīstījušās pateicoties transportam. Interesentiem visā Latvijā būs iespēja iepazīt objektus caur ekskursijām, lekcijām, pārgājieniem un izstādēm, un izbaudīt seno transporta vietu rosību un atmosfēru caur koncertiem un citiem mākslinieciskiem priekšnesumiem.

2021. gads Eiropas Savienībā ir pasludināts par Eiropas dzelzceļa gadu, tāpēc šī gada Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros īpaši aicinām caur vēsturi un kultūras mantojumu atgādināt par dzelzceļa ieguldījumu Eiropas labklājības veidošanā un dzelzceļa lomu progresīvu tehnoloģiju izstrādē. Vairāk nekā puse no visiem saņemtajiem pieteikumiem dalībai šī gada EKMD, ir saistīti ar dzelzceļu, kas apliecina gan tā nozīmību kultūras mantojuma vietu pārvaldītāju vidū, gan iespēju Eiropas dzelzceļa gada ietvaros Latvijā aktualizēt dzelzceļa vēsturisko nozīmību teritorijas un sabiedrības attīstībā un pievērst mūsdienu Latvijas iedzīvotāju uzmanību dzelzceļam kā ilgtspējīgam transporta veidam.

Plašāka informācija par objektiem un pasākumu programmām pieejama Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes tīmekļvietnē.

 

Informāciju sagatavoja
Anna Anita Cīrule
Eiropas kultūras mantojuma dienu nacionālā koordinatore Latvijā
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
anna.anita.cirule@mantojums.lv
+371 67228808