Ministrijas jaunumi
Eiro banknotes

Valdība 8.novembra sēdē izskatīja un atbalstīja Kultūras ministrijas (KM) lūgumu piešķirt 2 543 913 eiro no   līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai KM padotībā un pārraudzībā esošās kultūras un kultūrizglītības iestādes varētu segt energoresursu sadārdzinājumu.

Būtiskais energoresursu cenu kāpums radījis apgrūtinājumu iestādēm esošā finansējuma ietvaros nodrošināt paaugstināto komunālo pakalpojumu apmaksu. Papildu finansējums nepieciešams, lai netiktu ietekmēta kultūras un kultūrizglītības iestāžu pamatdarbība energoresursu sadārdzinājuma apstākļos. Saskaņā ar iestāžu iesniegtajiem aprēķiniem 2 091 742 eiro nepieciešami kultūras mantojuma iestādēm, muzejiem un bibliotēkām, 446 687 eiro KM padotībā esošajām profesionālās vidējās izglītības iestādēm, 2 800 eiro Valsts kultūrkapitāla fondam siltumenerģijas sadārdzinājuma segšanai, bet 2 684 eiro Kultūras ministrijai elektroenerģijas sadārdzinājuma segšanai.

Krievijas uzsāktā karadarbība Ukrainā radījusi Eiropā energoresursu krīzi, tās tiešu ietekmi līdz ar elektrības, gāzes un citu energoresursu cenu sadārdzinājumu izjūt arī kultūras iestādes.  Atsevišķos objektos izmaksas ir pieaugušas no 2,5 līdz 10 reizēm salīdzinājumā ar periodu pirms gada. Lai netiktu pārtraukta to darbība vai muzeju kolekcijās apdraudēta mākslas darbu saglabāšana pareizos apstākļos, iestādes spiestas slēgt līgumus par būtiski lielākām izmaksām. Lai taupītu energoresursus un ieekonomētu līdzekļus, iestādes īsteno arī daudzveidīgus taupības pasākumus, piemēram, telpās samazina apkures temperatūru, ierobežo ventilācijas sistēmu darbības laiku, daļēji atslēdz koplietošanas telpu apgaismojumu, atslēdz fasādes apgaismojumu, samazina karstā ūdens lietojumu, uzstāda termoregulatorus apkures sistēmām, izmanto attālinātā darba iespējas, taču ar to nepietiek, lai pilnībā kompensētu energoresursu cenu pieaugumu.

 

Dace Vizule

Sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Dace.Vizule [at] km.gov.lv