ES Padomes publicitātes foto: Kultūras ministre Agnese Logina un Spānijas kultūras ministrs Ernests Urtasuns (Ernest Urtasun)
ES Padomes publicitātes foto: Kultūras ministre Agnese Logina un Spānijas kultūras ministrs Ernests Urtasuns (Ernest Urtasun).

Otrdien, 14. maijā, Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomē Briselē notika diskusija par kultūras un radošo nozaru nākotnes nodrošināšanu mākslīgā intelekta laikmetā. Latviju diskusijā pārstāvēja kultūras ministre Agnese Logina un Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāves Eiropas Savienībā vietnieks, vēstnieks Mārtiņš Kreitus.

“Ir svarīgi saglabāt jaunrades vērtību, aizsargāt autortiesības un novērtēt mākslinieka ieguldījumu sabiedrības labklājībā un Eiropas identitātē. Ņemot vērā, ka mākslīgais intelekts var radīt negatīvu ietekmi uz daudzvalodību digitālajā vidē, nacionālā līmenī viena no prioritātēm ir latviešu valodas kā vērtības saglabāšana mākslīgā intelekta laikmetā. Tāpat dezinformācijas apstākļos kultūras iestādēm var būt izšķiroša loma mākslīgā intelekta ģenerētā satura uzticamības vairošanā,” norāda kultūras ministre Agnese Logina.

Publicitātes video

Padomē dalībvalstis politiski vienojās arī par ietekmētāju jeb “influenceru” atzīšanu par daļu no globālās mediju ekosistēmas, apstiprinot Padomes secinājumus par atbalstu ietekmētājiem kā tiešsaistes satura veidotājiem. Kontekstā arī ar pieaugošo mākslīgā intelekta izmantošanu būtiska ir marķēšanas prasību īstenošana saskaņā ar Mākslīgā intelekta aktu.

Vienlaikus diskusijā Latvija atbalstīja arī Vācijas iniciatīvu pievērst lielāku uzmanību kultūrai nākamajā ES finanšu plānošanas periodā. Pašreizējos ģeopolitiskās nenoteiktības un sociālekonomisko izaicinājumu apstākļos ir svarīgi kultūru saskatīt ne tikai kā nacionālo atbildību, bet arī pārmaiņu, noturības un labklājības vektoru.

Papildu Latvija kopā ar kaimiņvalstīm Igauniju un Lietuvu vērsa uzmanību uz ES pieņemto sankciju apiešanu straumēšanas un video koplietošanas platformās, atgādinot, ka katras dalībvalsts pienākums ir nodrošināt jau pieņemto sankciju efektīvu piemērošanu. Vienlaikus lūdzām Eiropas Komisiju pievērst uzmanību jautājumam par Krievijas bruņoto spēku vienību muzikālo darbu un audiovizuālo materiālu pieejamību, kas slavina Krievijas imperiālistisko pagātni un ambīciju, kā arī tās militāro varenību.

Padomes laikā kultūras ministre Agnese Logina piedalījās arī Eiropas kultūras mantojuma digitalizācijas kampaņas pasākumā, kurā kā Latvijas izvēlēto Eiropas kultūras vērtību digitālo paraugu krātuvei prezentēja Brīvības pieminekli. Tā digitālais modelis, kurā apskatāmas pieminekļa detaļas tuvplānā, izvēlēts kā izcils tēlniecības un arhitektūras sintēzes paraugs, nozīmīgākais Latvijas valsts un tautas neatkarības un brīvības simbols. 

Eiropas kultūras vērtību digitālo paraugu krātuve

 

Dace Vizule

Sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Dace.Vizule [at] km.gov.lv