Ministrijas jaunumi Arhitektūra Mūzika
Aptaujas vizuālais materiāls

Šodien, 20. janvārī, Kultūras ministrija (KM) un Latvijas Arhitektu savienība (LAS) tiešsaistes seminārā #RīgaiSavuKoncertzāli informēja sabiedrību par aizvadītajā gadā īstenotajā pētījumā izvirzītajām 6 Nacionālās akustiskās koncertzāles novietnēm Rīgas centrā; no tām padziļināti tika aplūkotas LAS izvirzītās 3 novietnes ar vislielāko potenciālu attiecībā uz stratēģisko un pilsētvides attīstību, kā arī ietekmi uz nākotnes sabiedrību rūpniecības preču tirgus teritorija, Andrejsala un Rīgas Kongresu nams.

Pasākumā tika prezentēta arī 2021. gada decembrī tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktā aptauja, kuras dati liecina - Latvijas iedzīvotāji par piemērotāko no minētajām 6 novietnēm Rīgas centrā Nacionālās akustiskās koncertzāles izbūvei uzskata Rīgas Kongresu namu.

Aptaujas rezultāti liecina, ka 2/3 Latvijas iedzīvotāju par piemērotāko vietu Nacionālajai akustiskajai koncertzālei uzskata Rīgas Kongresu namu. Gan galvaspilsētā, gan visā Latvijā dzīvojošo aptaujas dalībnieku atbalsts šai novietnei ir ļoti līdzīgs – to kā piemērotāko min 72% Rīgā dzīvojošo un 66% visas Latvijas respondentu.

Otrajā vietā ar 38% balsu Latvijas iedzīvotāji ierindojuši novietni Elizabetes ielā 2, Andrejsalas novietne pievilcīga šķitusi 36% aptaujas respondentu, savukārt AB dambis - 35% respondentu. Aptuveni ¼ aptaujas dalībnieku par piemērotāko vietu koncertzāles novietnei Rīgā atzinuši Raņķa dambi (25%), savukārt Rūpniecības preču tirgus šim nolūkam piemērots šķiet 23% aptaujāto.

Domājot par Nacionālās akustiskās koncertzāles izbūvi, gandrīz puse jeb 47% aptaujas respondentu norādījuši, ka uzskata – pareizāk būtu pārbūvēt kādu jau esošu ēku. Šāds viedoklis biežāk ir respondentiem ar augstāku izglītības līmeni, sievietēm un gados jaunākiem aptaujas dalībniekiem. Savukārt 41% aptaujas dalībnieku norādījuši, ka pareizāk būtu būvēt pilnīgi jaunu ēku; šāds viedoklis izplatītāks starp respondentiem ar augstākiem ienākumiem, vīriešiem un gados vecākiem aptaujas dalībniekiem. 12% aptaujas respondentu bijis grūti sniegt atbildi uz šo jautājumu.

Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par piemērotāko Nacionālās akustiskās koncertzāles izbūves vietu galvaspilsētā, Kultūras ministrija aicināja SKDS veikt sabiedriskās domas aptauju. SKDS pagājušajā mēnesī veiktajā interneta aptaujā piedalījās 1 005 visu Latvijas reģionu iedzīvotāji vecuma grupā no 18 līdz 75 gadiem.

 

Papildu informācijai:
Lita Kokale 
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 
+371 67330343, +371 26469946 
Lita.Kokale@km.gov.lv

Arnis Kaktiņš
SKDS direktors
+371 67312876
skds@skds.lv