Saliedēta sabiedrība

2022. gada 10. -11. septembrī Pērnavā, Igaunijā notika Igaunijas un Latvijas romu sieviešu seminārs “Romu sieviete mūsdienu pasaulē. Kā atrast savu ceļu?”, kurā piedarījās 12 romu tautības sievietes no Latvijas un Igaunijas. Semināra mērķis bija pieredzes apmaiņa dažādu jautājumu risināšana - gan par nodarbinātības jomu, gan iespējām.
Semināra gaitā Igaunijas karjeras konsultante Olga Sobileva veica romu sieviešu pašanalīzi ar mērķi noskaidrot katras sievietes jautājumu – kas es esmu un kādi ir mani mērķi. Tāpat karjeras konsultante sniedza praktiskus padomus nodarbinātības jautājumu risināšanā, informēja par mācību iespējām bezdarbniekiem Igaunijā. Veidojās diskusija par kopīgo un atšķirīgo nodarbinātības jomā Igaunijā un Latvijā.
Romu pasniedzēja Anete Kempa dalījās stāstā par savu karjeru, tās līkločiem un panākumiem, kādus ir sasniegusi līdz šim. Iedrošināja un motivēja ikkatru semināra dalībnieci iet savu izvēlēto ceļu, nepagurt no grūtībām un būt drošām, ka izvēlētais ceļš ir pareizs. 
Semināra gaitā romu sievietes savstarpēji diskutēja par dažādām tēmām un nākotnes perspektīvām. Apspriežamo jautājumu loks bija plašs – gan par romu mediatoru darbību, gan nākotnes vīzijas par romu iekļaušanos sabiedrībā, kā arī ģimenes lomu katras sievietes izaugsmes ceļā u.c.
Semināra nobeigumā dalībnieces piedalījās rotu gatavošanas meistarklasē, kur katra darināja savu rokassprādzi, kas tika aizvesta mājās kā piemiņa no semināra.
Atvadoties romu sievietes izteica vēlmi tikties šādā formātā arī turpmāk, jo sniegtie padomi - vērtīgi, pieredzes apmaiņa redzesloka paplašināšanai - noderīga, kā arī turpmākās sadarbības iespējas - neatsveramas.

Semināra dalībnieces piedalās pieredzes apmaiņā