Ministrijas jaunumi Kultūras pieminekļi

Seminārā tika sniegta informācija par:

  • likuma, kas nosaka padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijā, prasībām,
  • demontējamo objektu sarakstu,
  • nosacījumiem objektu fragmentu iekļaušanai Okupācijas muzeja krājumā,
  • būvniecības prasību ievērošanu demontāžas procesā,
  • demontāžai izlietotā finansējuma kompensāciju saskaņā ar nesen pieņemtajiem MK noteikumiem,
  • svarīgākajiem komunikācijas vēstījumiem objektu demontāžas plānošanā un procesā.

Seminārā skaidrojumu sniedza Kultūras ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Okupācijas muzeja, Valsts kancelejas un Valsts kases pārstāvji.