Radošā Eiropa
creative europe results 2021 - photo

Eiropas Komisija ir publicējusi Radošās Eiropas 2021. gada kultūras, starpnozaru un MEDIA uzsaukumu rezultātus.

Radošās Eiropas 2021. gada programmas ietvaros ir atbalstīti 14 projekti, kuros Latvijas organizācijas piedalās kā koordinatori, 12 projekti, kuros Latvijas organizācijas piedalās kā partneri; 4 Latvijas organizācijas piedalās Radošās Eiropas uzsaukumos kā asociētie partneri.

Ar 2021. gada atbalstītajiem projektiem var iepazīties šeit:

Valstis, kas piedalījās 2021. gada Radošās Eiropas programmas uzsaukumos, un to rezultāti: