EEZ grantu programma
Attēls

Laikā, kad gan indivīdu, gan valstu dzīves kvalitāti aizvien vairāk ietekmē spēja būt radošiem, kritiski domājošiem, inovatīviem un uz sadarbību orientētiem, visā pasaulē pieaug kultūras izpratnes un izpausmes kompetences loma. 2019. gada nogalē Kultūras ministrija ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) grantu atbalstu organizēja starptautisku konferenci, kuras ietvaros kultūras un izglītības jomu profesionāļi un eksperti no Latvijas, Norvēģijas un Portugāles iepazīstināja kultūras organizācijas ar labo praksi kultūras piedāvājuma nodrošināšanai bērnu un jauniešu auditorijai. Cita starpā eksperti un praktiķi, diskutēja par to, kas ir kvalitatīvs kultūras piedāvājums bērniem un jauniešiem un kā nodrošināt tā piemērotību, ilgtspēju un mobilitāti.

Lai apkopotu konferencē izskanējušo pieredzi un idejas un padarītu tās pieejamas plašākai auditorijai, Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju un Norvēģijas Karalistes vēstniecību ir izveidojusi rokasgrāmatu (latviešu un angļu valodā), kas noderēs gan kā vadlīnijas, plānojot un īstenojot kultūras notikumus bērnu un jauniešu auditorijai, gan sniegs ieteikumus, kā sekmēt sadarbību ar donorvalstu partneriem (Norvēģijas, Islandes, Lihtenšteinas kultūras organizācijām) un kopīgi attīstīt projekta ideju. Rokasgrāmatas pieejamas digitālā formātā vietnē www.eeagrants.lv vai drukātas Kultūras ministrijā.


Informējam, ka 2020. gada nogalē plānots izsludināt EEZ programmas „Reģionu attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atklātā konkursa „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” pirmo atlases kārtu.

Atklātā konkursa atbalsta virzieni ir jaunu profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras produktu radīšana un auditorijas attīstība.

Papildu informācija:
Justīne Jansone
Kultūras ministrijas
Eiropas Savienības fondu departamenta
Finanšu instrumentu attīstības nodaļas
vecākā referente
E-pasts: Justine.Jansone@km.gov.lv
Tālr. 67330290