Ziedu pušķis

28. un 29. jūnijā Latvijas Kultūras akadēmijā (LKA) notiks izlaidumi, kuros diplomus par iegūtajiem akadēmiskā bakalaura un maģistra grādiem iegūs 146 absolventi. Bakalaura studijas absolvēs 125 absolventi, maģistra studijas – 21. Tāpat LKA absolvēs divas doktora studiju absolventes – Valda Vidzemniece un Rita Lūriņa.

Šis gads visiem bija neziņas, šaubu, pārvērtību un izaicinājumu pilns, kad visiem kopā – gan studējošajiem, gan docētājiem – neiedomājami ātrā tempā nācās pielāgoties pandēmijas diktātam, tveroties pie digitālajām tehnoloģijām, tajā pat laikā saglabājot augstu studiju kvalitātes līmeni. Gala pārbaudījumi atklāj, ka nebija viegli, tomēr kopējiem spēkiem globālos izaicinājumus izdevās pārvarēt, ekstrēmos apstākļos radot izcilus skatuves un audiovizuālās mākslas darbus, humanitāro un mākslas zinātņu pētījumus, par ko katram no absolventiem tiek piešķirts ne tikai akadēmiskais grāds, bet arī pelnīti aplausi un uzslavas!

28. jūnijā diplomus saņems LKA un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgās bakalaura studiju programmas “Radošās industrijas” absolventi, programmas “Mākslas” apakšprogrammu “Kultūras un mākslu studijas” un “Kultūras socioloģija un menedžments” absolventi, maģistra apakšprogrammas “Kultūras menedžments un radošās industrijas” un doktorantūras absolventi.

28. jūnija izlaiduma ceremoniju norises laiki:

  • 12.00 - “Radošās industrijas” 
  • 14.00 - “Kultūras un mākslu studijas”, “Kultūras teorija un menedžments”, “Kultūras socioloģija un menedžments” 
  • 16.00 - “Kultūras menedžments un radošās industrijas”, “Kultūras teorija” (doktorantūra) 

Savukārt, 29. jūnijā izlaidumā diplomus par iegūto humanitāro zinātņu bakalauru mākslās saņems “Starpkultūru sakari” absolventi, maģistra apakšprogrammas “Kultūras un starpkultūru studijas” un programmas “Audiovizuālā un skatuves māksla” absolventi un radošo bakalaura studiju “Dramatiskā teātra aktiera māksla”, “Dramatiskā teātra režijas māksla” un “Laikmetīgās dejas māksla” absolventi. 

29. jūnija izlaiduma ceremoniju norises laiki:

  • 12.00 - “Starpkultūru sakari Latvija – Itālija”, “Starpkultūru sakari Latvija – Nīderlande/ Vācija”, “Starpkultūru sakari Latvija – Francija”, “Kultūras un starpkultūru studijas” 
  • 14.00 - “Dramatiskā teātra režijas māksla”, “Laikmetīgās dejas māksla” 
  • 16.00 - “Dramatiskā teātra aktiera māksla”, “Audiovizuālā un skatuves māksla” 

Ja laika apstākļi to pieļaus, izlaidumi norisināsies ārtelpās – Latvijas Kultūras akadēmijas pagalmā un dārzā (Ludzas ielā 24). Izlaidumā piedalās tikai paši absolventi un pasniedzēji, tāpēc visām ceremonijām tiks nodrošinātas tiešraides LKA Youtube kontā. Aicinām šajā svētku dienā atcerēties par nepieciešamajiem drošības pasākumiem, ievērot 2 metru distanci un regulāri mazgāt vai dezinficēt rokas!  

LKA rektore Rūta Muktupāvela, sveicot absolventus: “Esat piepulcējušies LKA trīs tūkstoš absolventu pulkam, starp kuriem – spilgtas skatuves un audiovizuālās mākslas personības, talantīgi kultūras procesu iniciatori, virzītāji un pētnieki, kas Latvijas Kultūras akadēmiju joprojām uzskata par savu radošā un zinātniskā potenciāla izaugsmes šūpuli. Priecājoties par visai kuplo mūsu Alma Mater beidzēju saimi, aicinu katru no jums ne tikai apzināties savu personisko vērtību, bet arī ar konkrētiem piemēriem liecināt un argumentēt kultūras kā patstāvīgas tautsaimniecības nozares lietderību. Šo divu, trīs vai četru Akadēmijā pavadīto gadu laikā, ceru, esat sapratuši, ka māksla un kultūra nav paši par sevi pastāvoši fenomeni. Drīzāk pretēji – tā ir trausla, tā prasa nepārtrauktu fizisko un garīgo piepūli, dziļas kultūrvēsturiskas un profesionālas zināšanas, finansiālos, infrastruktūras un cilvēku resursus. Tomēr der arī atcerēties, ka saskaņā ar skaitļu valodu kultūras nozare nacionālajai ekonomikai dod ievērojamu pienesumu, piesaista privāto un starptautisko finansējumu.

Šajā gadā LKA absolvēs jaunie aktieri, režisori un laikmetīgās dejas horeogrāfi bakalaura studiju programmās, kā arī teātra un filmu režisori un dramaturgi maģistra studiju programmās. Sadarbībā ar 8 Latvijas teātriem, gan LKA dažādajās struktūrvienībās tapušas kopumā 39 diplomdarba izrādes! LKA prorektors mākslinieciskās jaunrades darbā, režisors Elmārs Seņkovs uzsver: “Prieks, ka skatuves mākslas vidē ienāk pilnīgi jauna paaudze, kas turpmāk stiprinās šo nozari. It sevišķi jāuzteic laikmetīgās dejas studenti, kuri šogad izceļas ar skatuviski brīvu, suģestējošu un radošu pieeju. Indras Rogas un Mihaila Gruzdova izlolotais kurss ienesīs jaunas vēsmas Valmieras drāmas teātrī. Vairākiem jaunajiem režisoriem ir piedāvāta arī tālāka sadarbība profesionālajos teātros. Šobrīd ir ļoti svarīgi sniegt viņiem atbalstu un iespējas radoši turpināt savu ceļu profesionālajā vidē.” 

“Dramatiskā teātra aktiera mākslas” kursa vadītāji Indra Roga un Mihails Gruzdovs, sveicot absolventus, iezīmē aktiera profesijas līdzību ar Hipokrāta zvērestu: “Profesija ir ļoti jūtīga, atklāta, un sevis realizācija kolektīvā ir pavisam kas cits nekā realizēšanās individuāli. Tā prasa iemācīties cienīt – savu un citu darbu, neizbēgamās kļūdas. Četru gadu laikā nākas iepazīt sevi, savu balsi, ķermeni, savu individualitāti – un beigās parādās jauns “es” – radošais “es”, kuram svarīgāks par rezultātu ir process, kurš mīl melno darbu un atrod savu “tīro noti”. Tie ir skolas pamati. Tie, kas iztur šos četrus gadus, nodibina tādas attiecības ar profesiju, kas līdzinās ārstu Hipokrāta zvērestam, un zina, ka vairāk nekā jebkurā citā profesijā talants uzmirdz tieši proporcionāli ieguldītajam darbam. Tā četros gados aug personība.

Lielākā daļa no 13 jaunajiem režisoriem, kuri absolvēs “Dramatiskā teātra režijas mākslu” savus diplomdarbus veidojuši profesionālajos teātros, un tā bija viņu pirmā iespēja sevi nopietni pieteikt nozares profesionāļu vidū. Izrādes tapa sadarbībā ar Daugavpils teātri, Liepājas teātri, Valmieras drāmas teātri, Dailes teātri, Latvijas Nacionālo teātri, teātra apvienību “KVADRIFRONS”, Dirty Deal Teatro, Ģertrūdes ielas teātri. “Katrs no absolventiem ir īpašs un izjūt pasauli citādāk. Tāpēc arī viņu izrādes ir tik dažādas gan formā un saturā. Režiju var iemācīties tikai darot. Tāpēc katram novēlam atrast savu vietu, cilvēkus un savu ceļu režijā. Saprast pašreizējo varēšanu, savas stiprās puses, kontekstu un aktualitāti. Un darīt, darīt, darīt,” kursa vadītāji Māra Ķimele un Elmārs Seņkovs raksturo topošo režisoru radošo sniegumu un iezīmē nākotnes iespējas.

Programmas “Laikmetīgās dejas māksla” vadītājas Olga Žitluhina un Ramona Galkina raksturo trīs studiju gados piedzīvoto: “1. kurss – pirmā kopīgā rezidence Albānijā ar piedzīvotu aizturēšanu policijā par radošajām izpausmēm. 2. un 3. kurss – pirmo reizi dejas izglītības vēsturē 60% Zoom studijas un 40 % – klātienē. Neskatoties uz to, Laikmetīgās dejas mākslas programmā jūs palikāt visi 21! Šie trīs gadi bija izaicinošs laiks, kas neiedomājami sarežģītā situācijā piedāvāja arī iespēju ieraudzīt, sajust, domāt un radīt citādi.

Arī profesore Zane Kreicberga, maģistra programmas “Audiovizuālā un skatuves māksla” vadītāja, savā sveicienā uzsver sarežģīto pandēmijas laiku, kurā norisinājies studiju un radošais process: “2018. gadā uzņēmām pirmo studentu grupu jaunizveidotajā maģistra studiju programmā “Audiovizuālā un skatuves māksla”. “Simtgades kurss”, kā jūs paši sevi ne bez ironijas nodēvējāt, izrādījās īpašs ne tikai tāpēc, ka pirmais, ne tikai tāpēc, ka spēcīgu personību un mākslinieku kombinācija, bet arī tāpēc, ka fināla taisnē mūs pārsteidza koronavīrusa pandēmija, kas stipri ietekmēja noslēguma darbu tapšanu. Līdz ar to laikam pirmo reizi Akadēmijas vēsturē mūsu maģistra darbu aizstāvēšanas komisija ir nākusi kopā četras reizes gada garumā, lai izvērtētu jūsu izrādes, filmas, lugas, scenārijus un teorētiskos pētījumus.”

Savukārt, Kultūras teorijas un vēstures katedras vadītājs Raimonds Briedis savā sveicienā absolventiem atsauc atmiņā bērnības spēli “Akmentiņ, lec laukā!”: Kādreiz bērnībā bija spēle – akmentiņ, lec laukā. Dalībnieki saķērās rokās un salika kopā plaukstas. Dalītājs slepeni kāda rokās ielika akmentiņu. Spēlējot vairākas reizes, katram nācās savu reizi kļūt par akmentiņu. Studijas, protams, nav spēle. Pavadītais laiks lekcijās, semināros, praksēs, rakstot, lasot, analizējot paplašināja un dažādoja jūsu pasaules redzējumu. Četri gadi studiju ļāva nojaust un domāt, kur noritēs jūsu tuvākā nākotne, ko jums darīt (vai nedarīt) vai kur iespējams doties tālāk. Ejot laikam, jutīsiet, ka studijas ir bijušas saistītas ar izvēlēm, likumsakarībām, nejaušībām, tās vienlaikus ir bijušas nopietnība un spēle. Un jūnijā ir šī posma noslēgums.”

2021. gadā programmu “Radošās industrijas” absolvē otrais izlaiduma kurss – 36 – aizrautīgi, zinoši, aktīvi un iespējām atvērti jaunieši, kuru izaugsme un kompetence patiešām iepriecina”, kursu raksturo programmas vadītāji Agnese Hermane un Deniss Ščeulovs. “Novēlam turpināt pilnveidot sevi, attīstīt savus talantus un riskēt, atrast katram savu tālākās izaugsmes ceļu. Novēlam arī jebkad un jebkuros apstākļos spēt noformulēt, kas tad īsti ir radošās industrijas! Labprāt padiskutētu ar jums par šo jautājumu pēc gadiem kādā absolventu salidojuma,” novēl un aicina programmas vadītāji.

Maģistra apakšprogrammas “Kultūras menedžments un radošās industrijas” vadītāja Agnese Hermane absolventus raksturo kā aktīvu, ar pozitīvām ambīcijām apveltītu kursu. “Dažādās līdzšinējās pieredzes un izglītība darīja mūsu sadarbību aizraujošu un bagātinošu. Paldies Jums par aktivitāti un sarunām lekcijās! 2021. gada absolventi beidz studijas īpašā, globālās pandēmijas noteiktā mājsēdes laikā, kas ir mainījis mūs, sabiedrību un atstājis sekas kultūras dzīvē. Kad reiz atsāksies dzīve un kultūra klātienē, lai Jums izdodas radīt tādus notikumus un pieredzes, kas cilvēkus mudina piecelties un doties tos piedzīvot,” novēl A.Hermane.

“Kultūras socioloģijas un menedžmenta” apakšprogrammu 2021. gadā pabeidz “14 mērķtiecīgi, darīt un zināt griboši, ambiciozi kultūras nozares jaunie profesionāļi”, absolventus raksturo apakšprogrammas vadītāja Anda Laķe. Visiem 2021. gada apakšprogrammas absolventiem A.Laķe novēl: “Lai izdodas atrast savām interesēm un dzīves vērtībām vispiemērotāko profesionālās un personiskās dzīves telpu! Lai gara aktivitāte un darba process sagādā tikpat daudz prieka, kā rezultāts un darba no vērtējums! Katrs no Jums jau tagad ir kļuvis par daļu no Latvijas Kultūras akadēmijas tēla! Lai kultūrvide mūs vieno un Jūs ar savu aktivitāti stipriniet mūs, bet mēs ar savu devumu stiprinām Jūs! Īpašs prieks par iespēju strādāt kopā jau kolēģu statusā ar Unu Arbidāni, Lauru Brutāni, Nadīnu Medni un Ketrisu Petkeviču. Jūsu spēja mācīties ir apbrīnojama un atvērtība jaunām zināšanām un prasmēm būs drošs balsts profesionālajai izaugsmei.”

Bakalaura apakšprogrammu “Starpkultūru sakari” specializāciju “Latvija – Itālija” absolvē 9 topošie absolventi, vadītāja Luīze Dakša kopīgajā studiju laikā izceļ vieglo gaišumu un saticību, kas vienmēr caurvijis lekcijas un diskusijas. L.Dakša salīdzina studiju gadus ar ceļojumu, kas, nu, aizvedis līdz galapunktam un, to sasniedzot,  novēl: “Neatkarīgi no tā, kuru ceļu uzvēlēsieties iet pēc izkāpšanas – turpināt attīstīt Latvijas kultūrtelpu vai doties Itālijas plašumos – gandarījumu par to, ka esat izgājušas šķēršļiem un jauniem iespaidiem pilno Akadēmijas ceļu, neviens jums nevarēs atņemt. Ejiet uz priekšu drošā solī, un galvenais – lepojieties ar sevi tāpat, kā mēs lepojamies ar jums!”

Savukārt specializācijas “Latvija – Nīderlande/ Vācija” vadītāja Gunta Ošeniece absolventiem novēl: “Arī turpmāk turieties kopā ar Akadēmijā iegūtajiem draugiem – jomas profesionāļiem un lieciet lietā valodu un kultūras pratību – bagātiniet Latviju ar citu valstu vērtīgāko pieredzi un vēstiet par mūsu kultūras sasniegumiem Nīderlandē, Beļģijā, Vācijā un visur, būdami īsteni kultūras starpnieki! Ar prieku gaidīsim ziņas par Jūsu tālākajiem sasniegumiem profesionālajā un personīgajā dzīvē.

LKA kolektīvs sirsnīgi sveic absolventus!

 

Papildu informācija:
Aija Lūse,

Sabiedrisko attiecību vadītāja
Latvijas Kultūras akadēmija
67114807, 29107218
www.lka.edu.lv
instagram.com
facebook.com