Kultūrizglītība
LKA vizuālais materiāls

27. un 28. jūnijā Latvijas Kultūras akadēmijā (LKA), Ludzas ielā 24, notiks izlaidumi, kuros diplomus par iegūtajiem akadēmiskā bakalaura un maģistra grādiem iegūs 162 absolventi. Bakalaura studijas absolvēs 126 absolventi, maģistra studijas – 36.

LKA rektore Rūta Muktupāvela, sveicot absolventus, uzsver, ka “būtu grūti nosaukt Latvijas kultūras dzīves jomu, kurā nepiedalītos mūsu absolventi. Nemaz nerunājot par Latvijas teātriem un laikmetīgās dejas grupām, mūsu studenti un beidzēji veido izcilas filmas, veicina starpkultūru sakarus un strādā vēstniecībās un ministrijās, muzejos, galerijās, koncertzālēs un kultūras centros, viņi dibina paši savus uzņēmumus. Mūsējie rada, producē, pēta un kļūst slaveni ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā un pasaulē, sniedzot ievērojamu pienesumu nacionālajai tautsaimniecībai, pašapziņai bagātinot kultūras telpu kopumā.”

27.jūnijā plkst. 14.00 diplomus saņems LKA un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgās akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Radošās industrijas” un maģistra studiju programmas “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” absolventi, akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Mākslas” apakšprogrammas “Kultūras socioloģija un menedžments” absolventi, maģistra studiju programmas “Mākslas” apakšprogrammu “Kultūras menedžments” un “Kultūras menedžments un radošās industrijas” absolventi.

28.jūnijā plkst.12.00 izlaidumu svinēs un diplomus saņems akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Mākslas" apakšprogrammu "Kultūras un mākslu studijas", "Drāmas un teksta studijas", "Starpkultūru sakari" un akadēmiskā maģistra studiju programmas "Mākslas" apakšprogrammas "Kultūras un starpkultūru studijas" absolventi.

28.jūnijā plkst. 15.00 diplomus saņems akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Audiovizuālā māksla", akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Mākslas" apakšprogrammas "Dramatiskā teātra aktiera māksla", akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Laikmetīgās dejas māksla" un akadēmiskā maģistra studiju programmas "Audiovizuālā un skatuves māksla" absolventi.

“Dramatiskā teātra aktiera mākslas” kursa vadītājs Alvis Hermanis, sveicot absolventus, uzsver, ka šī ir profesija, kas dod iespēju attīstīt savu iekšējo cilvēku bezgalīgi, bet to, protams, var arī nedarīt un tālākais ir katra paša ziņā: “Neticiet tiem, kuri stāstīs jums, ka aktieris ir atkarīga profesija un visu izšķir veiksme. Tā ir tikai lūzeru atruna. Viss ir tieši pretēji. Režisori izvēlas aktierus, kuriem ir ko dot. Sākam!

Maģistra programmas “Audiovizuālā un skatuves māksla” vadītāja Zane Kreicberga savā sveicienā absolventiem maģistrantūru raksturo nevis kā gala mērķi, bet starpposmu radošajā un profesionālajā karjerā, kas dod iespēju papildināt un fokusēt zināšanas, kompetences un prasmes, lai pārliecinošāk startētu tālāk.

“Audiovizuālās mākslas” programmas vadītājs Jānis Putniņš no filmu veidotājiem bieži dzird, ka kino ir vissarežģītākā no mākslām, un viņš ir pārliecināts, ka tagad līdzīgi domā arī tagadējie absolventi: “Tomēr reizē ar maģisko un neatgriezenisko transformāciju no kino skatītāja uz filmu veidotāju, ekrāna pasaule pakāpeniski sāk atklāt savus noslēpumus tiem, kas nepaliek pusceļā. Tieši to mēs kopā mērķtiecīgi esam centušies panākt filmējot, domājot, analizējot, diskutējot un daloties vienam ar otru savos atklājumos. Trīs intensīvi mācību gadi paskrējuši nemanot. Lai arī tie noteikti nebija viegli nedz studentiem, nedz pasniedzējiem, mēģinot pielāgoties pandēmijas uzliktajiem ierobežojumiem, prieks un gandarījums par studentu veikumu šajā laikposmā, kā arī tās pozitīvās pārmaiņas, ko piedzīvojusi Audiovizuālās mākslas programma, neapšaubāmi atsver visas pārejošās grūtības.”

Profesors Raimonds Briedis sarunās ar “Kultūras un mākslu studiju” studentiem reflektē par piedzīvojumiem viņu mūžā, par 21. gadsimtu, kas paplašinājis un vienlaikus sašaurinājis pasauli. Par notikumiem, kas veidojuši 21. gadsimta jaunās paaudzes dzīvi. Šie četri studiju gadi “Kultūras un mākslu studiju” absolventiem ir bijuši tādi, kas parāda, kā pasaule ir mainījusies: “Pasaule var sašaurināties līdz istabai un atklāties vienā ekrānā. Notikumi – ietekmēt dzīvi, pat ja tie notiek citur vai ir neredzami. Un katram pašam jātiek galā ar pēkšņajām izmaiņām. Tas pārbauda arī studijas – vai tās ir tikai teorētiskas, vai tajās apgūto iespējams ieraudzīt situācijās, kuru centrā atrodas katrs pats. Gribētos, lai atmiņās par šo laiku bakalaura studijas ietvertu gredzeniskais princips. Zaļais Akadēmijas dārzs 2018. gada vasarā un ziedošais 2022.gada pavasarī, bet dārzā – cerības, sarunas, grāmatas un idejas. Un ik pa brīdim kāds pārsteigums.”

Bakalaura studiju apakšprogrammas “Drāmas un teksta studijas” vadītāji Līga Ulberte un Jānis Balodis sveicienu absolventiem iesāk ar stāstu par Kristoferu Robinu un Vinniju Pūku: “Kristofers Robins reiz Vinnijam Pūkam uzdāvināja Sevišķu Zīmuļu Kasti. “Tajā bija zīmuļi ar burtu “L” – Lācim un zīmuļi ar burtiem “GL” – Glābējam Lācim, un ar burtiem “DL” – Drošsirdīgajam Lācim. Vēl tur bija nazītis zīmuļu asināšanai un dzēšgumija, ar ko izdzēst visu, kas nepareizi uzrakstīts, bija lineāls, ar ko novilkt līnijas, pa kurām vārdiem jāiet, un uz lineāla bija centimetru svītriņas, lai var izmērīt, cik gara ir jebkura lieta, un Zili Zīmuļi, un Sarkani Zīmuļi, un Zaļi Zīmuļi, ar ko rakstīt īpaši zilus, sarkanus vai zaļus vārdus. Katrai no šīm brīnišķīgajām lietām bija sava kabatiņa Sevišķajā Kastē, kas vērās vaļā un ciet ar jauku knikšķi. Un tas viss nu piederēja Pūkam! Četru gadu garumā Akadēmija jums katram ir uzdāvinājusi šādu zīmuļu kasti, tagad jākrāso pašiem. Lai pietiek drosmes īpašiem vārdiem!”

Trešo izlaidumu šajā gadā pieredzēs LKA un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgās akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Radošās industrijas” absolventi. Programmu direktori Agnese Hermane un Deniss Ščeulovs pauž gandarījumu par izaugsmi, kas notikusi trīs studiju gadu laikā un prieku par daudzpusīgajiem programmas absolventiem – jaunajiem radošo industriju speciālistiem: “Izaugsme ietver savu zināšanu paplašināšanu, savu spēju pilnveidošanu, savu talantu attīstīšanu un arī radošuma uzplaukumu. Izaugsme ir arī personības briedums un spēks. To visu redzam mūsu programmas absolventos. Protams, izaugsmes ceļš ne vienmēr ir skaists, vienkāršs un lineārs, dažkārt ir arī līkumi un bedres. Studiju laiks izvērtās neplānoti – globālās pandēmijas ietekmē pārejot uz studijām attālināti. Visiem negaidīta, tomēr vienlaikus arī pamācoša, radošumu un izaugsmi sekmējoša pieredze, kas prasīja pielāgošanos un izturību.”

Savukārt pirmo izlaidumu pieredzēs LKA un Rīgas Tehniskās universitātes maģistra studiju programmas “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” absolventi. Programmas vadītāji Ieva Zemīte un Deniss Ščeulovs augstu novērtē pirmā izlaiduma kursa spēcīgo komandas izjūtu un iniciatīvas, kas aizsākušās kopīgās sadarbībās un projektos jau studiju laikā: “Uzdrošinoties, izzinot, eksperimentējot un pētot jūs esiet gājušus katra savu izaugsmes ceļu, kas rezultātā ir devis iespēju savienot starpdisciplināras zināšanas ar jaunām prasmēm un kompetencēm.

Tāpat pirmo izlaidumu svinēs maģistra studiju programmas “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija” absolventi, programmas vadītāja Elīna Vikmane  absolventus raksturo kā ambiciozus nozares profesionāļus un aizrautīgus, kolosālus cilvēkus, iezīmējot divos gados kopīgi pieredzēto: “Jaunatklātie apvāršņi,  pasniedzēju atdeve un tīklošanas kursa biedru vidū ir vērtīgs ieguvums akadēmiskās un profesionālās izaugsmes kontekstā. Par to šaubu nav. Taču mērķtiecība, ar kādu mēs visi kopā esam pārvarējuši pandēmijas uzliktos ierobežojumus, straujo pārmaiņu un dažkārt – arī pašu prātos uzburto stresu un šaubas par savu varēšanu, ir, manuprāt, radījusi tikpat būtisku, kvalitatīvu lēcienu katra personiskajā izaugsmē.”

Maģistra studiju programmas “Mākslas” apakšprogrammas “Kultūras menedžments” vadītāja Kristīne Freiberga apbrīno absolventu iekšējo spēku un motivāciju studēt laikā, kad satikties bija iespējams tik reti, un pat tad bieži vien caur maskām: “No sirds sveicu jūs ar šo nozīmīgo panākumu; ar to, ka divos gados, ko cilvēki lielā mērā ir “norakstījuši” vai vēlas izdzēst no savas dzīves, jūs esat mācījušās, strādājušas,  pilnveidojušās, un nu varēsiet godpilni pievienot savam vārdam jaunu titulu – Mg. art.”

Bakalaura studiju programmas “Mākslas” apakšprogrammas “Starpkultūru sakari” absolventiem specializāciju vadītājas Anita Vaišle un Daina Volkinšteine novēl, lai Kultūras akadēmijā iegūtās zināšanas un kompetences, studiju laikā veidotais pasaules skatījums, spēja izmantot dažādas perspektīvas ir labs, stabils pamats turpmākajai dzīvei: “Pēdējo divu gadu notikumi ir mainījuši un  ietekmējuši mūs visus, un īpaši svarīgi šādā neprognozējami mainīgā vidē ir apzināties un spēt saglabāt sev būtisko – pamatvērtības. Tādēļ arvien no jauna jāmācās atrast līdzsvaru starp saknēm, kas dod drošību un stabilitāti, un spēju pielāgoties mainīgajiem apstākļiem, mainoties tiem līdzi.”

 

Papildu informācija:
Aija Lūse, Komunikācijas departamenta vadītāja,
Latvijas Kultūras akadēmija,
Tel. +371 67114807, +371 29107218
http://www.lka.edu.lv 
https://www.instagram.com/LKAkademija
https://www.facebook.com/LKAkademija