ERAF Filmas
Klapīte

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir uzaicinājusi Nacionālo kino centru sagatavot projekta iesniegumu Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļu saņemšanai, ar ko atbalstīt vismaz sešu filmu producēšanu. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) šim mērķim pieejami vairāk nekā 5,48 miljoni eiro.

Kultūras ministrijas izstrādātās ES fondu programmas "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" trešās atlases kārtas mērķis ir sniegt atbalstu filmu producentiem, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes sekas un saglabātu darbavietas organizācijās, kas darbojas kultūras un radošajās nozarēs. ES fondu atbalsts sekmēs kultūras nozares organizāciju pielāgošanos jaunajiem apstākļiem un veicinās plašāku kultūras pakalpojumu pieejamību, radot pozitīvu ietekmi uz vietējām kopienām, kā arī reģionālās kultūrvides aktivizēšanos un ekonomisko attīstību.

Plānots, ka par pieejamo atbalstu - 6 450 001 eiro, ko 85% apmērā jeb 5 482 500 eiro sedz ERAF, un 967 501 eiro valsts budžeta līdzekļu - tiks atbalstīta vismaz sešu Nacionālā kino centra izveidotās ekspertu padomes izvēlēto filmu producēšana un ražošana.

Projektu atlases dokumentācija pieejama vietnē atlase.cfla.gov.lv. Nacionālajam kino centram projekta iesniegums jāsagatavo līdz š.g. 20.maijam, savukārt projekts jāīsteno līdz 2023.gada beigām.

Atbalsts kino producēšanai, izmantojot REACT-EU sniegto finansējumu, paredzēts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā "Atbalsts kino industrijas uzņēmumiem, veicinot to profesionālo kapacitāti un izaugsmi".

 

Papildu informācija:
Ieva Luste
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr. +371 26019685
ieva.luste@cfla.gov.lv
www.cfla.gov.lv