ERAF
Kontrabass uz skatuves.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir uzaicinājusi septiņas reģionālās kultūras iestādes sagatavot pieteikumu Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļu saņemšanai, lai veicinātu profesionālās mākslas pieejamību dažādos Latvijas reģionos. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) šim mērķim pieejami vairāk nekā 3,27 miljoni eiro.

ES fondu finansējums paredzēts Vidzemes koncertzālei, Kurzemes filharmonijai, Austrumlatvijas koncertzālei, Lielajam Dzintaram, Daugavpils Marka Rotko mākslas centram, Dzintaru koncertzālei un Liepājas teātrim.

Atbalsts tiks piešķirts reģionālo daudzfunkcionālo centru darbības un daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanai, tai skaitā profesionālās mākslas koncertu, izrāžu, izstāžu, filmu skatu vai festivālu organizēšanai, kā arī mākslas darbu iepirkšanai un kolekciju papildināšanai. Tāpat finansējums varēs tikt izmantots ekspozīciju un teātra jauniestudējumu sagatavošanai nepieciešamo materiālu iegādei, mākslinieciskā plāna īstenošanai nepieciešamajām iekārtām un aprīkojumam, kā arī izglītības programmu, meistarklašu, rezidenču programmu īstenošanai.

Šajā atlases kārtā pieejami 3,85 miljoni eiro, t.sk. ERAF 3 272 500 eiro un valsts budžeta finansējums 577 500 eiro apmērā. Projekta maksimālais finansējums ir 550 tūkstoši eiro, ko  85  % apmērā apmaksās no ES fondu līdzekļiem. 

Projektu atlases dokumentācija pieejama vietnē atlase.cfla.gov.lv. Projektu iesniegumus CFLA aicina iesniegt līdz š.g. 13. jūnijam, savukārt projektu īstenošanai atvēlēts laiks līdz 2023. gada beigām.

Kultūras ministrijas izstrādātās ES fondu programmas mērķis ir atbalstīt kultūras nozares ilgtspēju, izaugsmi, jaunradi un ekonomisko aktivitāti, dodot stimulu nozarei atgūties pēc krīzes un stiprināt visa sektora spēju labāk reaģēt uz nākotnes izaicinājumiem.

Atbalsts profesionālās mākslas pieejamības veicināšanai, izmantojot REACT-EU sniegto finansējumu, paredzēts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā".