Nošu lapas uz klavierēm

Kultūras ministrija (KM) šodien, 12. maijā, izsludinājusi atklātu konkursu uz Mākslu izglītības kompetences centra (MIKC) “Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola” direktora amatu. Pretendenti savus pieteikumus KM aicināti iesniegt līdz š.g. 5. jūnijam.

Informācija par prasībām pretendentiem, pieteikšanās kārtību un iesniedzamajiem dokumentiem pieejama KM tīmekļvietnē, sadaļā “Vakances”.

Galvenās izvirzītās prasības vidusskolas direktora amata pretendentiem ir: atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajam, augstākā izglītība, vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā un vismaz 3 gadu darba pieredze vadošā administratīvajā darbā izglītības vai kultūras institūcijā, teicamas latviešu valodas un labas angļu valodas zināšanas (vismaz C1 līmenis valsts valodā, vismaz B1 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs angļu valodā atbilstoši Europass), kā arī vēlama darba pieredze projektu vadībā, zināšanas par izglītības iestādes darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, profesionālās izglītības jomu un tās attīstības tendencēm, tāpat arī zināšanas par valsts iestādes finanšu un budžeta vadības principiem un kultūras nozari (īpaši par mūzikas, mākslas un dizaina nozari). Pretendentiem nepieciešama arī izpratne par profesionālās izglītības iestādes vadīšanu, no personīgajām īpašībām - orientācija uz rezultātu sasniegšanu, komandas vadīšana un stratēģiskais redzējums.

Pieteikumā konkursam uz Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolas direktora amatu iekļaujami šādi dokumenti:

  • pieteikuma anketa (pieejama KM tīmekļvietnē www.km.gov.lv, sadaļā Vakances);
  • parakstīts dzīvesgājuma apraksts (Curriculum Vitae) latviešu valodā;
  • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
  • pretendenta izstrādāts Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolas turpmākās darbības attīstības piedāvājums 5 gadiem, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi;
  • citi dokumenti, kurus pretendents/-e uzskata par nepieciešamu pievienot.

Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un KM iekšējiem noteikumiem, kas nosaka Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās vidējās izglītības iestāžu vadītāju atalgojuma nosacījumus, Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolas direktora mēneša atlīdzība (bruto) paredzēta no 1 763 līdz 2 640 eiro.

Mākslu izglītības kompetences centrs (MIKC) „Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola” ir KM padotībā esoša profesionālās vidējās izglītības iestāde, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 11. aprīļa rīkojumu „Par Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas un Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas reorganizāciju un Mākslu izglītības kompetences centra „Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola” izveidi” darbību uzsāks 2023. gada 1. augustā.

 

Lita Kokale

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Lita.Kokale [at] km.gov.lv