Autortiesības Filmas Ministrijas jaunumi
KM gandarīta par Augstākās tiesas lēmumu attiecībā uz 973 padomju laikā uzņemto filmu autortiesībām

Kultūras ministrija (KM) ir gandarīta par Augstākās tiesas š.g. 31.janvāra lēmumu, ar kuru noteikts - 973 padomju laikā uzņemto filmu mantiskās autortiesības pieder fiziskām personām, kuru radošās darbības rezultātā filmas tapušas.


„Padomju laikā uzņemtās teju 1 000 filmas ir Latvijas kultūras mantojuma neatņemama sastāvdaļa. Mūsu uzdevums ir sargāt Latvijas kino klasikas zelta fondu un nodrošināt tā pieejamību plašai sabiedrībai. Līdz šim Kultūras ministrija piesaistījusi valsts un Eiropas Savienības fondu finansējumu, lai atjaunotu un digitalizētu 15 spēlfilmas un 9 animācijas filmas. Svarīgi, lai iesāktais darbs turpinātos,” uzsver kultūras ministre Dace Melbārde.


Līdz ar Augstākās tiesas spriedumu novērstas jelkādas A/S “Rīgas kinostudija” iespējas turpmāk bez filmu autortiesību turētāju piekrišanas pārdot vai atdot tiesības uz minēto filmu izmantošanu trešajām pusēm – pašmāju vai ārvalstu uzņēmumiem.


Jau ziņots, ka KM bija iesniegusi kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 22.aprīļa spriedumu prasībā pret AS „Rīgas Kinostudija” par mantisko autortiesību atzīšanu uz LPSR valsts uzņēmumā „Rīgas kinostudija” uzņemtajām 973 filmām, kas tapušas laikā no 1964.gada līdz 1990.gada 4.maijam. Augstākās tiesas Civillietu departaments prasību izskatīja un š.g. 31.janvārī paziņoja spriedumu.
Informāciju sagatavoja:
Lita Kokale,
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr. 67330343; 26469946
Lita.Kokale@km.gov.lv