Kultūras ministrija izsludina konkursu „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu vienojošas atceres kultūras veidošanas un sabiedrības izglītošanas pasākumu par deportācijām nodrošināšanai”. Pieteikumi tiek gaidīti līdz š.g. 17.septembra plkst. 16:00.

Konkursa pretendents var būt biedrība vai nodibinājums, kas vismaz trīs gadus darbojas sociālās atmiņas jomā un veic sabiedrību izglītojošu darbību par represijām un deportācijām LatvijāValsts pārvaldes uzdevumu veikšanas laiks ir divi gadi, un šim mērķim paredzēts finansējums 60 000 eiro gadā.

Valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros paredzēts organizēt vienojošas atceres kultūras veidošanas un sabiedrību izglītojošus pasākumus par deportācijām. Konkursa nolikums arī paredz, ka valsts pārvaldes uzdevumu veicējiem būs jānodrošina regulāra informācijas aprite, komunikācija un publicitāte par veiktajiem vienojošas atceres kultūras veidošanas un sabiedrību izglītojošiem pasākumiem.

Konkursa nolikums, līdzdarbības līguma projekts un citi dokumenti pieejami KM tīmekļvietnē, sadaļā Finansējuma iespējas.