Ministrijas jaunumi Covid-19
Dejotāji uz skatuves

Lai informētu projektu iesniedzējus par mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspeja” atbalsta nosacījumiem, 30.03.2021. plkst.15.00 notika seminārs, kurā par projektu pieteikšanas nosacījumiem stāstīja VKKF padomes priekšsēdētājs Valts Ernštreits.

Semināru cikls noslēgsies 31.03.2021. ar semināru par Dizaina un arhitektūras nozares nosacījumiem konkursam.

Mērķprogramma "Covid-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja" - prezentācija