Covid-19 Deja Mūzika
Taustiņu mūzikas instruments.

Lai informētu projektu iesniedzējus par mērķprogrammas “KultūrELPA” atbalsta nosacījumiem, 31.03.2021. plkst.15.00 notika seminārs, kurā par projektu pieteikšanas nosacījumiem mūzikā un dejas mākslā stāstīja VKKF Mūzikas un dejas mākslas nozares ekspertu komisijas priekšsēdētājs Jānis Ozols.

Semināru cikls noslēgsies 31.03.2021. ar semināru par Dizaina un arhitektūras nozares nosacījumiem konkursam.

Mērķprogramma "KultūrELPA" Mūzikā un dejas mākslā - prezentācija