Amatnieki gadatirgū

Lai informētu projektu iesniedzējus par mērķprogrammas “KultūrELPA” atbalsta nosacījumiem, 22.03.2021. plkst.15.00 notika seminārs par Tradicionālo kultūru, kurā par projektu pieteikšanas nosacījumiem stāstīja VKKF Tradicionālās kultūras nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja Ieva Vītola.

Semināru cikls noslēgsies 31.03.2021. ar semināru par Dizaina un arhitektūras nozares nosacījumiem konkursam.

Mērķprogramma "KultūrELPA" Tradicionālajā kultūrā - prezentācija